We Pop-Up -hankkeen sähköpostilistan tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry

Lapinlahdenpolku 8, 00180 Helsinki

We Pop-Up-hanke

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Laura Kontiala

etunimi.sukunimi@lapinlahdenlahde.fi

040-550 9069

Rekisterin nimi

We Pop-Up-hankkeen postituslista

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, eläkeläisille, syrjäytymisvaarassa oleville nuorille ja maahanmuuttajille tarkoitetun ryhmätoiminnan sekä tapahtuma- ja projektityöryhmien toiminnan mainostaminen ja hankkeessa tuotetuista tapahtumista tiedottaminen.

Mitä tietoja käsitellään

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja.

-Yhteystiedot kuten nimi, sähköpostiosoite ja työpaikka.

-Muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

Mistä tiedot saadaan

Tiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään tutustumiskäyntien ja vierailujen yhteydessä tai kohderyhmien kanssa toimivien tahojen verkkosivuilta.

Kenelle tietoja luovutetaan tai siirretään. Siirretäänkö tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Pro Lapinlahti mielenterveysseuran ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA- alueen ulkopuolelle. Tiedot ovat vain We Pop-Up-hankkeen työntekijöillä.

Miten tiedot suojataan ja miten pitkään niitä säilytetään

Postituslistan tiedot ovat We Pop-Up-hankkeen työntekijöillä sähköisessä kansiossa, joka on suojattu salasanalla. Postituslista säilytetään We Pop-Up-hankkeen toiminnan ajan 2017-2019.

Rekisteröidyn oikeudet

Henkilöllä on henkilötietolain 26§ sekä EU:n tietoturva-asetuksen mukaisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköisesti osoitteeseen kohdassa kaksi (2) nimetylle henkilölle.

Henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ja tiedon korjaaminen tulee tehdä viipymättä. Henkilöllä on myös oikeus poistua postituslistalta.