Työpaikkailmoitus – hanketyöntekijä

Haemme kolmivuotiseen MIITTI – Kohtaamisia ja hyvinvointia Lapinlahden Lähteellä -hankkeeseen osa-aikaista (60 %) hanketyöntekijää määräaikaiseen työsuhteeseen 31.12.2023 asti.

MIITTI – Kohtaamisia ja hyvinvointia Lapinlahden Lähteellä -hanke järjestää yksinäisyyttä vähentävää ja kotoutumista sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävää matalan kynnyksen ryhmätoimintaa. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti taustansa tai elämäntilanteensa takia haavoittuvassa asemassa olevat maahanmuuttajat.

Hankkeen toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.
Hanketyöntekijän toimenkuvaan kuuluu tapahtumien toteuttaminen, ryhmätoiminnan suunnittelu, koordinointi ja toteuttaminen, aktiivinen yhteydenpito yhdistyksen yhteistyötahoihin, vapaaehtoistyön koordinointi sekä arviointitietojen kerääminen. Hanketyöntekijä vastaa projektin tilojen hallinnasta ja osallistuu myös viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä yhteydenpitoon yhteistyötahojen kanssa ja vapaaehtoisten rekrytointiin.

Hankkeen työntekijät tulevat osaksi yhdistyksen toimintaa ja laajempaa Lapinlahden Lähteen yhteisöä ja tekevät tiivistä yhteistyötä sekä yhdistyksen että muiden Lapinlahden Lähteen toimijoiden kanssa. Toivomme hyviä organisointitaitoja, kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin sekä asiakaslähtöistä työskentelytapaa.

Työn alkamisaika: tehtävä täytetään mahdollisimman pian.
Työaika: osa-aikatyö.
Työn kesto: 31.12.2023 asti.
Haku päättyy: 31.12.2021.

Edellytämme hakijalta

  • soveltuvaa tutkintoa
  • kokemusta järjestötyöstä, vapaaehtoistoiminnasta tai sosiaali- ja terveysalasta
  • hyvää suullista ja kirjallista viestintäosaamista (englanti ja suomi)
  • hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä aloitteellisuutta verkostojen luomisessa
  • kulttuurisensitiivistä, aktiivista, innostavaa ja tavoitteellista työotetta
  • vahvaa organisointikykyä
  • tehtävän edellyttämien viestintä- ja IT-taitojen hallintaa.

Palkkaus on sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukainen. Tehtävä on osa-aikainen, 60 % täydestä työajasta ja sijoittuu työehtosopimuksen vaativuusluokkaan 4. Vapaamuotoisen hakemuksen ja CV:n palkkatoiveineen pyydämme lähettämään sähköpostitse viimeistään 31.12.2021 osoitteeseen nonni.makikarki@lapinlahdenlahde.fi.

Tiedustelut:

toiminnanjohtaja Nonni Mäkikärki, nonni.makikarki@lapinlahdenlahde.fi tai hankepäällikkö Alaa Altamimi, alaa.altamimi@lapinlahdenlahde.fi