Pro Lapinlahti mielenterveysseura hakee toimintakoordinaattoria

Pro Lapinlahti ry on vuonna 1988 perustettu yleishyödyllinen ja kansalaislähtöinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää mielenterveyttä ja ehkäistä mielenterveyden ongelmia kulttuurin ja ympäristön keinoin sekä vaalia Lapinlahden sairaala-alueen kulttuuriperintöä. Yhdistys vastaa alueen mielen hyvinvoinnin keskuksen, Lapinlahden Lähteen toiminnasta. Toimintamuotoina on matalan kynnyksen yksinäisyyttä ehkäisevä ja osallisuutta vahvistava ryhmätoiminta, tapahtumatoiminta, kaupunkiluontokeskus, asukastila, kotoutumista tukeva toiminta, viljelypalstoja ja museotoimintaa. Varainkeruutoimintaan kuuluu alueen kirpputori. Yhdistyksen omistama yhteiskunnallinen yritys Pro Lapinlahden tuki Oy harjoittaa kahvila- ja saunatoimintaa. Pro Lapinlahden toiminta on kasvussa, ja yhdistys on vuodesta 2017 vastannut Lapinlahden Lähteen hyvinvointia ja osallisuutta edistävistä hankkeista ja toimii työnantajana. Vuonna 2020 toteutuu arviolta 5 henkilötyövuotta. Päivittäistä toimintaa johtaa yhdistyksen toiminnanjohtajaa, jonka avuksi haetaan nyt toimintakoordinaattoria. Toimenkuvaan kuuluu tapahtuma- ja ryhmätoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen, vapaaehtoistyön kehittäminen ja koordinaatio, aktiivinen yhteydenpito yhdistyksen yhteistyötahoihin, toiminnan arvioinnin toteuttaminen ja osallistuminen vaikuttamistyöhön Lapinlahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön suojelemisen edistämiseksi ja sen säilyttämiseksi mielenterveystyön käytössä.

Edellytämme toimintakoordinaattorilta:

  • Soveltuvaa tutkintoa
  • Kokemusta järjestötyöstä ja vapaaehtoisten ohjaamisesta
  • Sosiaali-, terveys- tai kulttuurialan kokemusta
  • Hyvää suullista ja kirjallista viestintäosaamista
  • Hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
  • Aktiivista, innostavaa ja tavoitteellista työotetta
  • Kielitaitoa (suomi, ruotsi, englanti)
  • Tehtävän edellyttämien viestintä- ja IT-taitojen hallintaaArvostamme myös kokemusta esimiestyöstä.

Tehtävä täytetään mahdollisimman pian. Palkkaus on sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukainen. Tehtävä on kokopäiväinen ja sijoittuu työehtosopimuksen vaativuusluokkaan 4. Hakemuksen ja CV:n palkkatoiveineen pyydämme lähettämään sähköpostitse viimeistään 22.3.2020 osoitteeseen nonni.makikarki@lapinlahdenlahde.fi.

Aiemmin lähetetyt hakemukset huomioidaan.