Pro Lapinlahti Ry etsii määräaikaista projektityöntekijää

Pro Lapinlahti mielenterveysseuran vuoteen 2019 ulottuvan hankkeen ”We Pop Up – Osallisuutta kulttuuri- ja luontotapahtumista kaikille” tavoitteena on osallisuuden lisääminen ja yksinäisyyden vähentäminen syrjäytymisvaarassa olevilla järjestämällä kohderyhmälähtöisiä luonto- ja kulttuuritapahtumia. Hankkeessa tuotetaan käsikirja vapaaehtoistoiminnan matalan kynnyksen pop-up tapahtuman mallista.

Haemme hankkeelle määräaikaista projektityöntekijää. Projektityöntekijä vastaa hankkeesta osana Lapinlahden Lähde -aloitetta. Työtehtäviin kuuluu hankkeen tapahtumien toteuttaminen, vapaaehtoisten rekrytointi ja yhteistyö Lapinlahden Lähteen toimijoiden kanssa. Projektityöntekijä vastaa projektin etenemisestä suunnitelmien mukaan, seurannasta, taloudesta, arvioinnista, projektin tilojen hallinnasta, raportoinnista ja tulosten levittämisestä.

Edellytämme projektityöntekijältä:

  • soveltuvaa amk- tai korkeakoulukoulututkintoa
  • kokemusta projektinhallinnasta
  • kokemusta järjestötyöstä
  • sosiaali-, terveys- tai kulttuurialan kokemusta
  • hyvää suullista ja kirjallista viestintäosaamista
  • hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä aloitteellisuutta verkostojen luomisessa
  • vahvaa organisointikykyä sekä aktiivista, innostavaa ja tavoitteellista työotetta
  • kielitaitoa (suomi, ruotsi, englanti)
  • tehtävän edellyttämien IT-taitojen hallintaa

Arvostamme myös arviointikokemusta ja kokemusta vapaaehtoistoiminnasta.

Tehtävä täytetään mahdollisimman pian. Palkkaus on sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukainen. Tehtävä on kokopäiväinen mutta voidaan halutessa jakaa kahden hakijan kesken. Hakemuksen ja CV:n pyydämme lähettämään sähköpostitse viimeistään 13.2.

Tiedustelut varapuheenjohtaja Kristian Wahlbeck
kristian.wahlbeck (ät) gmail.com
puh. 0400 659101

Vastaa