Lapinlahdesta myös vihreää hyvinvointia

Mielenterveysjärjestöjen aloitetta Lapinlahden sairaalan toimimisesta kaupunkilaisten Terveyttä kulttuurista -keskuksena tukee vahvasti sairaalan ainutlaatuinen puutarha ja luontoympäristö. Lapinlahti, joka oli maamme ensimmäinen mielisairaala, perustettiin vuonna 1841 Helsinkiin rauhalliselle niemelle, koska se oli paikkana luonnonkaunis ja siellä oli tilaa kävelyteille. Rauhoittava ja kaunis luontoympäristö nähtiin merkittävänä hoidollisena voimavarana.

Nyt vihreä hyvinvointi ja hoiva (green wellbeing ja green care) on maailmalla vahvassa nousussa. Luontoympäristön hoitavuus ja elvyttävyys sekä keholle että mielelle on meille kokemuksellisesti tuttua ja tieteellisen tutkimuksen mukaan vaikuttavaa. Säännölliset ulkoilut luonnonympäristöissä laskevat stressitasoa ja lisäävät vastustuskykyä.

Luontoa ja luonnollisia ympäristöjä myös kaupungissa käytetään yhä tietoisemmin ja tavoitteellisemmin niin sairauksien ennaltaehkäisyssä, koulutuksessa, terveyden edistämisessä kuin kuntoutuksessa.

Luontoympäristö aistien kautta koettuna rauhoittaa, parantaa keskittymiskykyä ja lievittää ahdistusta. Luonnossa oleminen ja toimiminen vahvistavat itsetuntoa ja luottamusta omiin kykyihin. Vuorovaikutus elollisen luonnon kanssa kehittää vastuuntuntoa ja kykyä tuntea empatiaa ja lisäksi auttaa kiinnittämään häiritsevää huomiota pois yksilön omista ongelmista. Ympäristöt, joita voi käyttää psyykkiseen itsesäätelyyn ja terveyttä tukevaan toimintaan, voivat myös ennaltaehkäistä mielenterveysongelmia, mikä tulisi ottaa kaupunkisuunnittelussa huomioon nykyistä paremmin.

Lapinlahti tarjoaa valmiit puitteet luontoympäristön elvyttävyyden hyödyntämiseen. Sen puutarhassa on myös aktiivista viljelypalstatoimintaa. Monet terapeutit ja muut toimijat käyttävätkin yhä enemmän luontolähtöisiä menetelmiä työssään. Suomen Psykologiliiton eko- ja ympäristöpsykologian työryhmän jäseninä katsomme, että tällaista luontolähtöistä työtä olisi hyvä vahvistaa ja kehittää myös Lapinlahdessa.

KIRSI SALONEN
psykologi, Vesilahti

SANTTU MERJANAHO
psykologi, Helsinki

Vastaa