Hallituksen toimihenkilöt

Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry – Pro Lappviken förening för mental hälsa rf, toimihenkilöt Päivitetty 30.9.2021

Puheenjohtaja Pentti Arajärvi Kristian Wahlbeck
kristian.wahlbeck(a)mieli.fi
Irma Pillai
irma.pillai(a)gmail.com
Tuomas Karisto
tuomas.karisto(a)gmail.com
Klaus Welp Michael Aston
Lassi Rajamäki (varapuheenjohtaja) Kasper Muttonen
Thomas Slätis (varajäsen)
 Työntekijät:
Nonni Mäkikärki (sihteeri)
nonni.makikarki@lapinlahdenlahde.fi
 Essi Manninen (taloudenhoitaja)