Aihearkisto: Ajankohtaista

Työpaikkailmoitus – hanketyöntekijä

Haemme kolmivuotiseen MIITTI – Kohtaamisia ja hyvinvointia Lapinlahden Lähteellä -hankkeeseen osa-aikaista (60 %) hanketyöntekijää määräaikaiseen työsuhteeseen 31.12.2023 asti.

MIITTI – Kohtaamisia ja hyvinvointia Lapinlahden Lähteellä -hanke järjestää yksinäisyyttä vähentävää ja kotoutumista sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävää matalan kynnyksen ryhmätoimintaa. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti taustansa tai elämäntilanteensa takia haavoittuvassa asemassa olevat maahanmuuttajat.

Hankkeen toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.
Hanketyöntekijän toimenkuvaan kuuluu tapahtumien toteuttaminen, ryhmätoiminnan suunnittelu, koordinointi ja toteuttaminen, aktiivinen yhteydenpito yhdistyksen yhteistyötahoihin, vapaaehtoistyön koordinointi sekä arviointitietojen kerääminen. Hanketyöntekijä vastaa projektin tilojen hallinnasta ja osallistuu myös viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä yhteydenpitoon yhteistyötahojen kanssa ja vapaaehtoisten rekrytointiin.

Hankkeen työntekijät tulevat osaksi yhdistyksen toimintaa ja laajempaa Lapinlahden Lähteen yhteisöä ja tekevät tiivistä yhteistyötä sekä yhdistyksen että muiden Lapinlahden Lähteen toimijoiden kanssa. Toivomme hyviä organisointitaitoja, kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin sekä asiakaslähtöistä työskentelytapaa.

Työn alkamisaika: tehtävä täytetään mahdollisimman pian.
Työaika: osa-aikatyö.
Työn kesto: 31.12.2023 asti.
Haku päättyy: 31.12.2021.

Edellytämme hakijalta

 • soveltuvaa tutkintoa
 • kokemusta järjestötyöstä, vapaaehtoistoiminnasta tai sosiaali- ja terveysalasta
 • hyvää suullista ja kirjallista viestintäosaamista (englanti ja suomi)
 • hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä aloitteellisuutta verkostojen luomisessa
 • kulttuurisensitiivistä, aktiivista, innostavaa ja tavoitteellista työotetta
 • vahvaa organisointikykyä
 • tehtävän edellyttämien viestintä- ja IT-taitojen hallintaa.

Palkkaus on sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukainen. Tehtävä on osa-aikainen, 60 % täydestä työajasta ja sijoittuu työehtosopimuksen vaativuusluokkaan 4. Vapaamuotoisen hakemuksen ja CV:n palkkatoiveineen pyydämme lähettämään sähköpostitse viimeistään 31.12.2021 osoitteeseen nonni.makikarki@lapinlahdenlahde.fi.

Tiedustelut:

toiminnanjohtaja Nonni Mäkikärki, nonni.makikarki@lapinlahdenlahde.fi tai hankepäällikkö Alaa Altamimi, alaa.altamimi@lapinlahdenlahde.fi

Avoin työpaikka: määräaikainen kahvilapäällikkö

Pro Lapinlahden Tuki Oy hakee määräaikaista kahvilapäällikköä 30.10. saakka kestävään työsuhteeseen.

Pro Lapinlahden Tuki Oy on Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry:n omistama sosiaalinen yritys, jonka toimintaan kuuluu Kahvila Lähde sekä Lähteen sauna. Kahvila toimii oppimisympäristönä erilaisille tukea tarvitseville harjoittelijoille, työkokeilijoille sekä vapaaehtoisille. Työpaikka sijaitsee Lapinlahden vanhalla sairaala-alueella, joka nykyään toimii kaikille avoimena mielen hyvinvoinnin ja kulttuurin keskuksena.
Työtehtäviin kuuluu:

 • Operatiiviset taloustoimet.
 • Kahvila- sekä saunatoiminnan kehittäminen.
 • Tukea ja kehittää asiakaspalvelun erinomaista ja tasaista laatua, varmistaen, että tuotetuntemus on korkealla tasolla.
 • Olla mukana vastaamassa myynnistä sekä tilausten toimivuudesta ja tehokkuudesta
 • Toimia kahvilahenkilökunnan esihenkilönä.
 • Kahvilassa työskentely ja sitä kautta omalla esimerkillä innostaminen
 • Varmistaa sopimuksen mukaisen toiminnan toteutuminen sekä seurata menekkiä, hävikkiä, ja muita sovittuja asioita.
 • Ohjata ja tukea muita työntekijöitä kunkin yksilöllisen tarpeen mukaan. Työotteen tulisi olla supportiivinen ja valmentava.
 • Työhyvinvoinnin edistäminen.
 • Työ sisältää ilta- ja viikonlopputyötä.

Tehtävässä menestyminen edellyttää:

 • Työkokemusta kahvila- ja ravintola-alalta, kokemus sosiaali- ja terveysalasta katsotaan eduksi.
 • Erinomaisia myynti-, asiakaspalvelu- ja esimiestaitoja.
 • Taloudellista osaamista.
 • Hyvää ihmistuntemusta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.
 • Avarakatseisuutta ja positiivista asennetta.
 • Kykyä toimia motivoivana tiiminvetäjänä.
 • Näkemystä kahvilan liiketoiminnan kehittämisestä.
 • Sujuva suomen kielen taitoa sekä hyvä englannin ja ruotsin kielen taitoa.

Kahvilapäällikkönä kannat kokonaisvaltaisen vastuun sekä kahvilan operatiivisesta toiminnasta että henkilöstön johtamisesta. Kahvilavastaavana johdat sekä osallistut aktiivisesti myös päivittäisiin tehtäviin. Työtehtävä on määräaikainen, mutta tehtävässä saattaa olla mahdollisuus jatkaa tämän jälkeen yrityksen taloustilanteen sen salliessa.
Kiinnostuitko?
Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoiveineen ja ansioluetteloineen pyydämme lähettämään sähköpostitse osoitteeseen essi.manninen@lapinlahdenlahde.fi 11.6. klo 16.00 mennessä. Lisätietoja: Katja Liuksiala, puh.0406683328 tai katja.liuksiala@lapinlahdenlahde.fi.

Tule vapaaehtoiseksi Hyvän Mielen Tukijaksi Lapinlahden Lähteelle!

Hyvän Mielen Tukija -peruskoulutus järjestetään ensimmäistä kertaa Lapinlahdessa keväällä 2021. Koulutuksen kesto on 35 tuntia, ja se sisältää lähiopetuksen, ennakko- ja välitehtävät ja harjoittelun. Koulutuksesta vastaa Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry yhdessä MIELI ry:n kanssa. Tukitoiminta tarjoaa kuuntelevaa keskusteluapua erilaisiin elämäntilanteisiin, esim. yksinäisyyteen liittyen. Lisätietoa löytää täältä. Tukijana saat iloa auttamisesta ja mahdollisuuden olla osallisena vapaaehtoisverkostossamme, jossa on tarjolla myös laadukkaita jatkokoulutuksia ja säännöllistä työnohjausta.

Voit hakea koulutukseen, jos olet täysi-ikäinen, oma elämäsi on tasapainossa ja haluat toimia kuuntelijana. Toivomme, että sinulla on mahdollisuus sitoutua pitempiin tukisuhteisiin. Hyvän Mielen Tukijoiden Peruskoulutus toteutetaan Lapinlahdessa kahtena lauantaina 13.3.2021 klo 10–17, 17.4. klo 10–17 ja torstaina 6.5. klo 16.30–20. Osoite on Lapinlahdenpolku 8, 00180 Helsinki.

Mikäli korona-tilanne ei mahdollista lähiopetusta, opiskelemme etänä Teamsin kautta. Koulutus on maksuton, ja siihen otetaan 10 henkilöä, jotka valitaan haastattelujen kautta. Haastattelut järjestetään Lapinlahdessa viikoilla 7 ja 8.

Hae koulutukseen viimeistään 10.2. lyhyellä, vapaamuotoisella sähköpostilla (katja.liuksiala@lapinlahdenlahde.fi – otsikko TUKIHENKILÖ), jossa kerrot hieman itsestäsi ja motivaatiostasi toiminnan suhteen.

Ilmoittaudu mukaan, sinua tarvitaan!
Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry
Katja Liuksiala
Toimintakoordinaattori
P. 040-668 3328
katja.liuksiala@lapinlahdenlahde.fi

”Tukihenkilönä toimiminen on ollut erittäin antoisaa. Se on avartanut näköalojani ja auttanut minua kasvamaan ihmisenä.” – Vapaaehtoinen tukihenkilö

Avoin työpaikka: määräaikainen viestintäavustaja

Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry hakee MÄÄRÄAIKAISTA VIESTINTÄAVUSTAJAA

Tarjoamme 12 kuukauden määräaikaista työsuhdetta osana STEA-varoin toteutettavaa Paikka Auki -ohjelmaa. https://www.paikka-auki.fi/mika-on-paikka-auki-ohjelma/ . Tehtävään palkataan joko osatyökykyinen henkilö tai työelämän ulkopuolella oleva alle 30-vuotias. Tehtävä on kokopäiväinen.

Pro Lapinlahti ry on vuonna 1988 perustettu yleishyödyllinen ja kansalaislähtöinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää mielenterveyttä ja ehkäistä mielenterveyden ongelmia kulttuurin ja ympäristön keinoin sekä vaalia Lapinlahden sairaala-alueen kulttuuriperintöä. Yhdistys vastaa alueen mielen hyvinvoinnin keskuksen, Lapinlahden Lähteen toiminnasta. Toimintamuotoina on matalan kynnyksen yksinäisyyttä ehkäisevä ja osallisuutta vahvistava ryhmätoiminta, tapahtumatoiminta, kaupunkiluontokeskus, asukastila, kotoutumista tukeva toiminta, viljelypalstoja ja museotoimintaa.

Työnantajana kansalaislähtöinen Pro Lapinlahti ry pystyy tarjoamaan työkykyä vahvistavan ja monipuolisesti tukea tarjoavan työpaikan, jossa on turvallinen ja aidosti hyväksyvä ilmapiiri. Lapinlahden Lähde on yhteisönä erilaisuutta hyväksyvä, ja soveltuu erityisen hyvin työntekijälle, jolla on mielenterveyshaasteita.

Viestintäavustaja osallistuu vahvasti yhdistyksen digitaaliseen viestintään ja työtehtäviin kuuluu tuottaa sisältöä yhdistyksen sosiaalisen mediaan ja yhdistyksen verkkosivuille. Tehtäviin kuuluu myös Lapinlahden Lähteen uutiskirjeen visuaalisen ja kirjallisen sisällön koonti, tuottaminen ja jakelu omien kykyjen mukaisesti. Paikka auki -työntekijöille osallistuminen Lapinlahden Lähteen tapahtumien järjestämiseen ja toiminnasta viestimiseen antaa monipuolisen työelämäkokemuksen ja valmiuksia monenlaiseen työhön jatkossa.

Edellytämme hakijalta

• sitoutumista joustaviin työaikoihin
• oma-aloitteisuutta ja vastuullisuutta työtehtävien hoidossa
• yhteistyöhalua

Erityisesti arvostamme kokemusasiantuntijuutta mielenterveyden ongelmista sekä kiinnostusta kulttuuriin ja luontoympäristöön ja niiden hyvinvointivaikutuksiin.

Arvostamme hyvää ruotsin kielen taitoa ja sujuvaa englannin kielen taitoa.

Tehtävä täytetään vuodeksi ja työ alkaa keväällä 2021 sopimuksen mukaan. Tehtävään sovelletaan sosiaalialan järjestöjen työehtosopimus.

Vapaamuotoisen hakemuksen pyydämme lähettämään sähköpostitse viimeistään 24.1.2021 osoitteeseen nonni.makikarki@lapinlahdenlahde.fi.

Tiedustelut:
toiminnanjohtaja Nonni Mäkikärki
nonni.makikarki@lapinlahdenlahde.fi

Pro Lapinlahden pienkeräys

Keräys on päättynyt, kiitämme kaikkia lahjoittaneita!

Liity mukaan perustamaan Lapinlahti-säätiötä ja vaalimaan Lapinlahden kulttuuriperintöä!

Lahjoittamalla Pro Lapinlahti mielenterveysseuran pienkeräykseen olet mukana perustamassa Lapinlahti-säätiötä. Sen tarkoituksena on edistää helsinkiläisten mielenterveyttä tukemalla Lapinlahden sairaalan rakennusten ja puiston käyttöä mielenterveyden edistämisen keskuksena. Mikäli tarkoituksen toteuttaminen Lapinlahden alueella vaikeutuu, säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan myös tukemalla mielenterveystyötä muualla.

Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry on aloittanut uuden pienkeräyksen, jonka avulla toivomme saavamme kokoon tarvittavan 10000 euron pääoman, jolla Pro Lapinlahti voi liittyä Lapinlahti-säätiöön perustajajäsenenä. Muita perustajajäseniä ovat Mieli ry, OSK Tilajakamo, Kakspy ry sekä Dreambroker.

Jos säätiötä ei jostain syystä perusteta, käyttää yhdistys kerätyt varat mielenterveyttä tukevan toiminnan järjestämiseksi Lapinlahdessa tai muussa ympäristössä yhdistyksemme kautta. Pro Lapinlahdella on poliisin myöntämä pienkeräyslupa (keräysnumero RA/2020/1419).

Pro Lapinlahden syyskirje

Lapinlahden tulevaisuuden käyttötarkoitus ei ratkennut vielä keväällä, kun sekä kaupunkiympäristölautakunta että kaupunginhallitus hylkäsivät Lapinlahden ideakilpailun voittajaehdotuksen. Nyt syksyllä apulaispormestari Sinnemäki nimennee selvitysmiehen, jonka tehtävään kuuluu etsiä alueelle laajasti hyväksyttävissä oleva suunnitelma, jossa on muun muassa huomioitu alueen mielenterveystyön ja kansalaistoiminnan edellytykset sekä kulttuuriperintö- ja puistoarvot.

Osa ratkaisua on Lapinlahti-säätiö, joka Mieli ry:n ja Pro Lapinlahden aloitteesta perustetaan edistämään helsinkiläisten mielenterveyttä tukemalla Lapinlahden sairaalan rakennusten ja puiston käyttöä mielenterveyden edistämisen keskuksena. Pro Lapinlahti järjesti loppukeväästä ja alkukesästä rahankeräyksen, jonka avulla saimme kerättyä melkein viisituhatta euroa, eli noin puolet yhdistyksen osuudesta perustamispääomasta. Lämmin kiitos kaikille, jotka osallistuivat pienkeräykseen!

Yhdistyksemme puheenjohtajaksi valittiin kevätkokouksessa professori Pentti Arajärvi. Toiminnanjohtajana toimii Nonni Mäkikärki, ja toimintakoordinaattorina aloitti toukokuussa seitsemän vuoden puheenjohtajakauden jälkeen Katja Liuksiala. Pro Lapinlahti järjestää kaikille Lapinlahden tulevaisuudesta kiinnostuneille syksyn aikana keskustelutilaisuuksia ja kaikille avoimia osallisuuspajoja, joissa visioidaan Lapinlahden tulevaisuutta eri teemojen kautta. Keräämme toiveita ja ideoita siitä, miten Lapinlahtea tulisi kehittää verkkokyselyn sekä päärakennukseen avautuvan Osallisuustilan kautta. Keräämäämme aineisto luovutetaan selvityshenkilölle joulukuussa 2020. 14.10. klo 14–17 järjestämme keskustelutilaisuuden teemalla Lapinlahden tulevaisuus, 5.10. klo 13–17 teemalla Kulttuuriperintö kaikkien saavutettavaksi, 27.11. klo 15–19 Luonto ja maisema-arvot ja 30.11. klo 14–17 Kaikkien taidekeskus. Tarkemmat lisätiedot löytää Lapinlahden Lähteen nettisivuilta (www.lapinlahdenlahde.fi) ja uutiskirjeestä.

Ensi vuonna Lapinlahti täyttää 180 vuotta, ja juhlavuoden ohjelma kehittyy parhaillaan. Luvassa on vuotuisten tapahtumien lisäksi elokuvia, luentoja ja erilaisia tapahtumia Lapinlahden historian ja nykytoiminnan juhlistamiseksi. Koronan takia säädetyt rajoitukset ja annetut ohjeistukset vaikuttavat edelleen yhdistyksen toimintaan. Suuria tapahtumia emme luonnollisesti järjestä, mutta pyrimme turvallisesti tarjoamaan jo perinteeksi muodostuneita tapahtumia tänäkin syksynä. Toivotamme muun muassa tervetulleeksi istuttamaan kukkasipuleita sunnuntaina 18.10. klo 13–15, tarjolla on tietenkin myös talkookeittoa. Ke 30.9. klo 18.00 Aleksis Kiven Seura järjestää kanssamme Lapinlahdessa juhlaseminaarin, jonka osallistujamäärä rajoitetaan toistaiseksi 50 henkilöön. Varsinaisena Aleksis Kiven ja maailman mielenterveydenpäivänä 10.10. klo 13–16 yhdistys on mukana järjestämässä Perheet yhdessä -leikkipäivää, jossa mm. luetaan Mauri Kunnaksen kirjaa Seitsemän koiraveljestä. Pyhäinpäivänä 31.10.2020 Lapinlahdessa laskeudutaan jälleen tunnelmoimaan lyhtyjen valossa Elävien ääniä -tapahtumassa. Luvassa on niin sielun kuin ruumiinkin ravintoa.

Lapinlahdessa voi toteuttaa myös omia tapahtumia. Tiloja on vuokrattavissa niin pieniin kuin isoihin tapahtumiin, synttäreistä pikku jouluihin. Kodikas sauna on varattavissa. Meillä toimii myös Helsingin kaupungin asukastila, jota voi varata maksuttomasti iltaisin esimerkiksi yhdistysten kokoontumisiin ja pienempiin tapahtumiin. Pro Lapinlahden ja Lapinlahden kulttuuritoimiry:n yhteinen Lapinlahden Lähteen kaupunkiluontokeskus on avoinna ti-to Venetsia-rakennuksessa. Tiedustelut p.040 5654609 taina.laaksoharju@lapinlahdenlahde.fi. https://www.facebook.com/Kaupunkiluontokeskus

Syysterveisin

Nonni ja Katja

Taiteen, tiedealojen ja kulttuuritoimijoiden vetoomus Lapinlahden alueen säilyttämisen puolesta

Päivitetty 12.5.2020

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle toimitettiin tiistain 12.5. kokoukseen kaksi vetoomusta, joissa yhteensä lähes 5500 henkilöä vetoaa Lapinlahden sairaala-alueen säilyttämisen puolesta. Vetoomuksissa on mukana monia nimekkäitä taiteilijoita.

Lapinlahden säilyttämisen puolesta allekirjoittavat mm. Samuli Edelmann, Krista Kosonen, Laura Birn, Jonna Järnefelt, Taisto Oksanen, Ritva Oksanen, Juho Milonoff, Kristiina Halttu, Sinikka Sokka, Sirpa Kähkönen, Laura Lindstedt, Johanna Sinisalo, Katja Kettu, Jukka Viikilä, Anja Kauranen Snellman, Aki Kaurismäki, Mika Kaurismäki, Claes Olsson, Saara Cantell, Kaisa Rastimo, AJ Annila, Katariina Lillqvist, Pirjo Honkasalo, Kaija Saariaho, Kimmo Pohjonen, Aija Puurtinen, Tapani Kansa, Neil Hardwick, Outi Popp, Axa Sorjanen ja Johanna Vehkoo.

Molemmissa vetoomuksissa on myös merkittävä määrä tieteentekijöitä ja arkkitehteja. Vetoomukset löytyvät kokonaisuudessaan seuraavien linkkien takaa:

https://www.adressit.com/lapinlahden_puolest

https://www.prolapinlahtiry.fi/taiteen-tiedealojen-ja-kulttuuritoimijoiden-vetoomus-lapinlahden-alueen-sailyttamisen-puolesta/?fbclid=IwAR0nUXq6PMONBcvHp33rrFTXkDN95NgiDgPcEFPtyG-OJTDNnOm7jnLJTqc

Lisätietoja:

Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry Katja Liuksiala p. 040 668 3328, katja.liuksiala@lapinlahdenlahde.fi,  Nonni Mäkikärki p.  0400 450065 nonni.makikarki@lapinlahdenlahde.fi, Tuomas Karisto p. 040 854 3636 tuomas.karisto@lapinlahdenlahde.fi

 

Taiteen, tiedealojen ja kulttuuritoimijoiden vetoomus Lapinlahden alueen säilyttämisen puolesta

Lapinlahden alue on mittaamattoman arvokas ja säilytettävä kaupungin omistuksessa

Helsinki haluaa myydä Lapinlahden sairaala-alueen. Kilpailutuksen päättyessä jäljellä on enää yksi vaihtoehto, ja kaupunkiympäristölautakunta päättänee tiistaina 12.5.2020 esisopimuksesta, joka on yksi merkittävä askel alueen kohtalon sinetöimisessä.

Hankesuunnitelmassa uuden hotellin ja Tove Janssonin museon on tarkoitus tuoda alueelle turismia ja palveluita. Hanke on monella tapaa houkutteleva, mutta hyväksymällä hankkeen helsinkiläiset kuitenkin menettävät jotain sellaista, mitä ei voi enää saada takaisin.

Helsinki on menettämässä Lapinlahden luonteen hyvinvointia edistävänä, asukkaita luokseen kutsuvana yhteisenä olohuoneena. Tällaiset tilat eivät synny ylhäältä määräten – niille voidaan vain luoda edellytyksiä ja toivoa, että tapahtuu jotakin hyvää ja tilasta tulee luova ja merkityksellinen.

Juuri näin on nyt tapahtunut: “Lapparista” on muodostunut voimavaroja elvyttävä matalan kynnyksen tila, jossa ihmiset voivat viihtyä, kohdata ja toteuttaa itseään ja jossa taiteilijat ja luovien alojen toimijat voivat työskennellä. Museovirasto toteaa (28.11.2019) Lapinlahden entisen mielisairaala-alueen olevan myös maamme sairaalarakennusperinnön kannalta ainutlaatuinen kohde ja valtakunnallisesti erityisen merkittävä kulttuuriympäristö.

Me allekirjoittaneet vetoamme kaupungin päättäjiin, että he ottavat huomioon Lapinlahden inhimillisen merkityksen, alueen erityisen perinnön ja hengen, ja arvioivat vielä uudelleen mahdollisuutta säilyttää alue kaikkien helsinkiläisten ulottuvilla. Mielenterveysongelmat, yksinäisyys ja eriarvoistuminen ovat yhteiskuntamme suurimpia uhkia, ja siksikin on tärkeää, että päättäjät löytävät tapoja suojella alueita, jotka ovat itsessään hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta edistäviä.

Jos Lapinlahti myydään suunnitelmien mukaan, kehittyy alue lähinnä sen taloudellisen kannattavuuden ehdoilla. Siksi on syytä kysyä, eikö Helsingissä ole jo riittävästi kaupallista tilaa?

Jos tämä ympäristö ja sen orgaanisesti kehittyvä kaupunkikulttuuri eivät ole verorahojen väärti, mikä sitten on? Lapinlahden säilyttäminen on teko, joka kunnioittaa alueen historiaa ja tunnistaa sen arvon helsinkiläisten mielen hyvinvoinnin lähteenä nyt ja tulevaisuudessa.

 

Krista Petäjäjärvi, läänintaiteilija

Tuomas Karisto, yhteisötaiteilija

Sanna Tirkkonen, filosofian tutkijatohtori

Jussi Lehtonen, näyttelijä-ohjaaja

Jonna Järnefelt, näyttelijä

Egle Oddo, taiteilija, kulttuurituottaja, pedagogi

Maunu Häyrynen, professori

Idalotta Backman, näyttelijä, ohjaaja, TaL

Kirsi Heimonen, taiteilija-tutkija

Marcus Groth, näyttelijä/ohjaaja, kirjailija

Maria Joutsenvirta, kestävän talouden tutkija ja tietokirjailija

Sari Karttunen, kulttuuripolitiikan tutkija

Pasi Mäenpää, kaupunkitutkija

Ursula Hallas, esitystaiteilija, ryhmäpsykoterapeutti

Alisa Javits, taiteilija

Kasper Muttonen, kuvanveistäjä

Taija Helminen, näytelmäkirjailija

Klaus Welp, ohjaaja, kuvajournalisti

Tiina Törö, graafinen suunnittelija

Rita Paqvalen, tietokirjailija

Taina Mäki-Iso, teatteriohjaaja, klovni

Tuija Minkkinen, taiteellinen vastaava

Kirsi-Marja Moberg, kuvataiteilija

Maaretta Caselius, kuvataiteilija

Maija Kerko, kulttuurin tutkija

Anna Lehtonen, ympäristö- ja draamakasvattaja, tutkija

Karin Pennanen, elokuvantekijä

Katriina Siivonen, dosentti

Kristiina Tuura, tilataiteilija

Pauliina Latvala-Harvilahti, dosentti

Risto Ruuth, graafinen suunnittelija

Kati Kaartinen, näytelmäkirjailija

Heidi Fast, äänitaiteilija-tutkija

Tuuli Holman, taiteilija

Terhi Varjoranta, taideterapeutti, työnohjaaja, pastori

Mira Caselius, taiteen kandidaatti

Lauri Jäntti, uskontotieteilijä, kaupunkitaiteilija

Laura Lindstedt, kirjailija

Dan Henriksson, teaterchef, teatterinjohtaja

Anni Pellikka, esiintyvä taiteilija-pedagogi

Mikaela Hasán, ohjaaja

Anna Blom, ohjaaja

Esa Kotilainen, dir.mus.

Minna Hujanen, FM, taideterapeuttiopiskelija

Sanna Huldén, toiminnanjohtaja

Outi Freese, toiminnanjohtaja

Tuija Varjoranta, taideterapeutti, taidemaalari

Päivi Suomalainen, taideterapeutti, työnohjaaja

Hanna Laurinsalo, erityisasiantuntija

Anna Olkinuora, taiteilija

Outi Ivaska, teatteri-ilmaisun ohjaaja

Juha Silvo, gestaltterapeutti

Osmo Liikanen muusikko

Martina Roos, lehtori

Katja Kettu, kirjailija

Kristiina Brunila, professori

Marjo Kovanen, erityisasiantuntija

Roope Liikanen, lasinpuhaltaja-artesaani

Jari Salminen, muusikko

Anna-Leena Kinnunen, taiteilija ja pedagogi

Sirpa Tani, maantieteen ja ympäristökasvatuksen professori

Nelli Palomäki, valokuvataiteilija

Mika Mattila, elokuvaohjaaja/-kuvaaja

Henna-Riikka Halonen, kuvataiteilija TaT

Helena Leminen, teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), musiikkipedagogi (AMK)

Samuli Edelmann, näyttelijä, muusikko

Pia Houni, TeT, dos., taideasiantuntija

Vilja Byström, tuottaja

Soile Kortesalmi, kuvataiteilija

Katriina Haikala, taiteilija

Miina Supinen, kirjailija

Juhana Hurula, kulttuurin moniottelija

Lotta Lindroos, näyttelijä

Aura Seikkula, kuraattori

Krista Kosonen, näyttelijä

Sonja Ahlfors, näyttelijä

Antti Ahonen, kuvataiteilija

Akse Pettersson, teatteriohjaaja

Miina Savolainen, valokuvataiteilija, aikuiskouluttaja

Anna Ovaska, kirjallisuudentutkija, päätoimittaja

Pii Telakivi, filosofian tutkija

Maija Lassila, kuvataiteilija, tutkija

Jukka Viikilä, kirjailija

Johanna Sinisalo, kirjailija

Elli Isokoski, tanssitaiteilija

Markus Luukkonen, teatteri-ilmaisun ohjaaja

Marja-Terttu Kivirinta, taidehistorioitsija ja -kriitikko, tietokirjailija, FT

Laila Nieminen, muotoilija

Tomi Kokkonen, filosofian tutkija

Laura Oulanne, kirjallisuudentutkija

Roni Martin, säveltäjä

Kaari Martin, koreografi

Annu Kemppainen, taiteen tuottaja

Sonja Salomäki, taiteilija, väitöskirjatutkija

Heini Maaranen, nukketeatteritaiteilija

Tiina Hallakorpi, kuva – ja yhteisötaiteilija.

Perrine Ferrafiat, nukketeatteritaitelija

Thomas Slätis, väitöskirjatutkija

Katri Kainulainen, kuvataiteilija

Niko Tiainen, mediataiteilija

Sampo Kerola, tanssitaiteilija

Riikka Kiljunen, kuraattori

Katriina Rosavaara, kuvataiteilija

Magnus Strandberg, kuvataiteilija

Anna Rawlings, KM, väitöskirjatutkija

Kirsi Saarikangas, taidehistorian professori

Mårten Westö, kirjailija

Jukka-Pekka Kaljonen, kuvataiteilija

Malin Kivelä, författare

Anna Dönsberg,  journalist

Marja Karttunen, Saastamoinen säätiö sr

Hannele Mikaela Taivassalo, författare, kirjailija

Juha-Heikki Tihinen, dosentti

Sinikka Pihlamaa, toimittaja (eläkkeellä)

Elina Airikkala, taiteen maisteri

Iina Taijonlahti, koreografi

Rauha Pinola-Appelberg, kuvataidepsykoterapeutti

Henna Hartikainen, taiteilija

Lena Kingelin, kulttuurituottaja

Annuska Rantanen, arkkitehti, kaupunkitutkija

Hannu Linkola, maisemantutkimuksen tutkijatohtori

Soila Hänninen, taiteilija

Iika Hartikainen, klovni

Lena Malm, valokuvaaja ja graafikko

Annika Dahlsten, läänintaiteilija

Mirja Nevalainen, opas, taide- ja kulttuurialan monityöläinen

Valpuri Talvitie, kultturintuottaja

Rilla Eklund, sosiologian ja kaupunkitutkimuksen VTK

Tuija Lindholm, kulttuurituottaja

Kari Soinio, valokuvataiteilija

Laura Korhonen, toimittaja, toimitussihteeri

Raakel Kuukka, valokuvataiteilija

Minna Hagman, väitöskirjatutkija

Timo Valjakka, taidekriitikko

Päivi Raivio, muotoilija-taiteilija

Hannele Mikaela Taivassalo, författare, kirjailija

Pauliina Latvala-Harvilahti, dosentti

Elina Merenmies, taidekoulun rehtori, kuvataiteen maisteri

Antti Karisto, professori emeritus

Hanna Johansson, professori

Ville Hänninen, toimittaja, kirjailija

Vesa Peipinen, suunnittelija

Anna-Mari Tenhunen, graafinen suunnittelija

Kaire Sjöblom  nukketeatteriohjaaja

Anja Kauranen Snellman, kirjailija, terapeutti, toimittaja

Kari Yli-Annala, liikkuvan kuvan taiteilija

Marko Säärelä, punkkari, Tampere

Anna Kondracka, orkesteripäällikkö

Ilona Anhava, galleristi

Martti Anhava, kirjailija, suomentaja

Elmeri Anhava, teologian kandidaatti

Synnöve Malmström, taidehistoriotsija

Ipi Kärki, taidemaalari

Oiva Suonio, valomies

Ilmari Säävälä, teatteri-ilmaisun ohjaaja

Kaisu Koivisto, kuvataiteilija

Tuija Saresma, dosentti

Panos Balomenos, kuvataiteilija

Angela Oker-Blom, konstnär, freelance journalist

Risto Fredriksson , sellotaiteilija (eläkeläinen)

Ritva Fredriksson, toimistosihteeri (eläkeläinen)

Hanna Westerberg, kuvataiteilija

Maria-Elina Koivula, nukketeatteritaiteilija ja kuvataideopettaja

Sari Mattero, kirjastonjohtaja

Hanna Marno, kuvataiteilija

Tero Halonen, toiminnanjohtaja

Ilona Fors, kirjastosihteeri

Charlotta Boucht, fotograf/socionomstuderande

Antti Laukkarinen, näyttelijä

Satu Rautiainen, kuvataiteilija

Paula Puoskari, kuvataiteilija

Frida Stenbäck, kuvataiteilija, muotoilun opiskelija

Juho Reinikainen, elokuvantekijä

Liisa Karintaus, kuvataiteilija

Helka Ryhänen, kulttuurin ja taiteen maisteri, erityisopettaja

Jyri Hirsimäki, kaupunkisuunnittelija, evp

Minna Heikinaho, kuvataiteilija ja taiteilija-tutkija

Viggo Wallensköld,, kuvataiteilija ja kirjailija

Joonika Kaukoranta, kaupunkiaktivisti, kulttuurituottaja, taiteilija

Leena Lumme, kuvittaja

Mari Martin, esitystaiteilija, teatteritaiteen tohtori

Aila Vuoria, CIO

Christine Langinauer, taidehistorioitsija, näyttelyamanuenssi

Saara Jäntti, FT, Yliopistotutkija

Anna Heikkinen, väitöskirjatutkija

Annamari Vänskä, muodintutkimuksen professori

Raisa Ahtiainen, KT, tutkija

Päivi Rissanen, tanssi- ja esitystaiteilija

Sanna Ryynänen, tietokirjailija, väitöstutkija, toimittaja

Eeva-Liisa Isomaa , taidegraafikko

Leena Lindqvist, taidehistorioitsija, tietokirjailija

Thomas Slätis, väitöskirjatutkija

Henna-Riikka Halonen, kuvataiteilija, TaT

Liisa Kaunisvirta,  muotoilun ja taiteen opiskelija

Riina Björkbacka, näyttelijä

Mikko Kirjavainen, rehtori, kuvataiteilija, kouluttaja

Julia Donner, FT, taidehistoria ja maisema-arkkitehtuurin historia.

Kirsi Oksanen-Nylund, kuvatoimittaja, eläkkeellä

Jaana Linna , New Product Lead

Taina Erkkilä, viestintäjohtaja

Catharina Kajander, kuva- ja keramiikkataiteilija

Pia Lindy, tanssija, koreografi

Pirjo Kukkonen, professori

Inka Blumenthal, taidemaalari, kuvatoimittaja

Riikka Hongisto, opiskelija

Anna-Mari Rosenlöf, erityisasiantuntija, projektipäällikkö

Dolf Assmann, FM, kirjastonhoitaja

Ulla-Maija Vaittinen, kuvataitelija

Satu Koivuhovi, KM, väitöskirjatutkija

Aino Ojala, kuvataiteilija

Eeva Grönstrand, toimittaja

Ulla Jokisalo, taiteilija, valokuvaaja

Pyry Räty, äänisuunnittelija

Kaisa Karvinen, arkkitehti

Miira Sippola, teatteriohjaaja, käsikirjoittaja

Reetta Haavisto, oopperalaulaja

Virpi Huhtala, kirjastonhoitaja emerita

Markus Hiekkanen, professori

Pamela Brandt, taidemaalari

Jaakko Ruuska, taiteilija-tutkija

Milena Parland, FM, verksamhetsledare

Pirre Toikkanen, taiteilija-kehittäjä

Mikael Pohjola, kuvanveistäjä

Iines Niemelä, muotoilun opiskelija

Annu Kapulainen, kuvataiteilija

Michael Rahikainen, kuvataiteilija

Jaana Herttua, taidemaalari, opettaja

Paula Puoskari, kuvataiteilija

Tuomas M. S. Lehtonen, pääsihteeri, professori

Ulla-Maija Vaittinen, kuvataiteilija

Satu Luukkonen, soveltava taiteilija

Johanna Wahlbeck, taidefilosofi, kuvataideterapeutti

Eero Lounela, kulttuurituottaja yamk

Kirsi Väkiparta, taidehistorioitsija, erityisasiantuntija

Jonna Strandberg, kulttuurituottaja

Annastiina Storm, kirjailija

Kaisu Kurki, musiikkiteatterin moniammattilainen, TeM

Petra Vehviläinen, esitystaiteilija

Amanda Löfman, näyttelijä FIA/laulaja

Marja Helande, valokuva- ja videotaiteilija

Sari Bremer, taidegraafikko

Metsälintu Pahkin, kehityspäällikkö ja tanssitaiteilija, tanssit. maist.

Jonna Wikström, teatteriohjaaja, esitystaiteilija, pedagog

Hans-Peter Schütt, läänintaiteilija

Mira Laine, nukketeatteritaiteilija ja ohjaaja

Jenni Toivoniemi, ohjaaja, käsikirjoittaja

Juhana von Bagh, ohjaaja

Tuomas Vesterinen, filosofian tutkija

Laura Birn, näyttelijä

Petri Turunen, kirjailija

Ville Suhonen, elokuvaohjaaja

Peikko Pitkänen, kaunokirjallisuuden suomentaja

Leea Pienimäki, tekstiilitaiteilija

Nelli Nio kuvataiteilija, taideopettaja

Meira Valtonen, kuvaaja

Eeva Ijäs, lavastaja, lehtori

Pirjo Pihkala, kuvataiteilija ja kouluttaja

Mikko Lounela, psykoterapeutti

Heini Merkkiniemi,  toimitusjohtaja

Kaija Kangas, teatteripedagogi

Ella Tahkolahti, kuvataiteilija

Marjukka Laurola, luovien alojen psykologi

Maiju Loukola, tutkijatohtori

Arja Reiman. johtava opettaja, kuvataiteilija

Vappu Kannas, kirjailija ja kirjallisuudentutkija

Sinikka Pihlamaa, toimittaja (eläkkeellä)

Katariina Lillqvist, elokuvaohjaaja,

Helena Grönfors, museotyöntekijä

 

Osuuskunta Tilajakamon vuokralaiset:

Kai Arponen

Johannes Grönwall

Jari Huhta

Erno Iipponen

Clarisse Jay

Sari Jay

Annu Kekäläinen

Maija Kivi

Armi Kunnaala

Kimmo Lehtonen

Sanna Liinamaa

Jaana Liukkonen

Kirsi Lybeck

Timo Martikainen

Esko Matikainen

Juha Mattila

Panu Ollikainen

Pekka Pekkala

Juho Pöysti

Ismael Rantala

Paulus Rantala

Aapo Rista

Risto Rumpunen

Oula Savolainen

Niina Tamminiemi

Katri Van Derende

Johanna Vehkoo

 

Pro Lapinlahti mielenterveysseura hakee toimintakoordinaattoria

Pro Lapinlahti ry on vuonna 1988 perustettu yleishyödyllinen ja kansalaislähtöinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää mielenterveyttä ja ehkäistä mielenterveyden ongelmia kulttuurin ja ympäristön keinoin sekä vaalia Lapinlahden sairaala-alueen kulttuuriperintöä. Yhdistys vastaa alueen mielen hyvinvoinnin keskuksen, Lapinlahden Lähteen toiminnasta. Toimintamuotoina on matalan kynnyksen yksinäisyyttä ehkäisevä ja osallisuutta vahvistava ryhmätoiminta, tapahtumatoiminta, kaupunkiluontokeskus, asukastila, kotoutumista tukeva toiminta, viljelypalstoja ja museotoimintaa. Varainkeruutoimintaan kuuluu alueen kirpputori. Yhdistyksen omistama yhteiskunnallinen yritys Pro Lapinlahden tuki Oy harjoittaa kahvila- ja saunatoimintaa. Pro Lapinlahden toiminta on kasvussa, ja yhdistys on vuodesta 2017 vastannut Lapinlahden Lähteen hyvinvointia ja osallisuutta edistävistä hankkeista ja toimii työnantajana. Vuonna 2020 toteutuu arviolta 5 henkilötyövuotta. Päivittäistä toimintaa johtaa yhdistyksen toiminnanjohtajaa, jonka avuksi haetaan nyt toimintakoordinaattoria. Toimenkuvaan kuuluu tapahtuma- ja ryhmätoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen, vapaaehtoistyön kehittäminen ja koordinaatio, aktiivinen yhteydenpito yhdistyksen yhteistyötahoihin, toiminnan arvioinnin toteuttaminen ja osallistuminen vaikuttamistyöhön Lapinlahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön suojelemisen edistämiseksi ja sen säilyttämiseksi mielenterveystyön käytössä.

Edellytämme toimintakoordinaattorilta:

 • Soveltuvaa tutkintoa
 • Kokemusta järjestötyöstä ja vapaaehtoisten ohjaamisesta
 • Sosiaali-, terveys- tai kulttuurialan kokemusta
 • Hyvää suullista ja kirjallista viestintäosaamista
 • Hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
 • Aktiivista, innostavaa ja tavoitteellista työotetta
 • Kielitaitoa (suomi, ruotsi, englanti)
 • Tehtävän edellyttämien viestintä- ja IT-taitojen hallintaaArvostamme myös kokemusta esimiestyöstä.

Tehtävä täytetään mahdollisimman pian. Palkkaus on sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukainen. Tehtävä on kokopäiväinen ja sijoittuu työehtosopimuksen vaativuusluokkaan 4. Hakemuksen ja CV:n palkkatoiveineen pyydämme lähettämään sähköpostitse viimeistään 22.3.2020 osoitteeseen nonni.makikarki@lapinlahdenlahde.fi.

Aiemmin lähetetyt hakemukset huomioidaan.

Pro Lapinlahti mielenterveysseura hakee toiminnanjohtajaa

Pro Lapinlahti ry on vuonna 1988 perustettu yleishyödyllinen ja kansalaislähtöinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää mielenterveyttä ja ehkäistä mielenterveyden ongelmia kulttuurin ja ympäristön keinoin sekä vaalia Lapinlahden sairaala-alueen kulttuuriperintöä. Yhdistys vastaa alueen mielen hyvinvoinnin keskuksen, Lapinlahden Lähteen toiminnasta. Toimintamuotoina on matalan kynnyksen yksinäisyyttä ehkäisevä ja osallisuutta vahvistava ryhmätoiminta, tapahtumatoiminta, kaupunkiluontokeskus, asukastila, kotoutumista tukeva toiminta, viljelypalstoja ja museotoimintaa. Varainkeruutoimintaan kuuluu alueen kirpputori. Yhdistyksen omistama yhteiskunnallinen yritys Pro Lapinlahden tuki Oy harjoittaa kahvila- ja saunatoimintaa. Yhdistys on mukana Lapinlahden alueen suunnittelukilpailussa osana Y-säätiön kilpailuehdotusta ”Lapinlahti 360”.

Pro Lapinlahden toiminta on kasvussa, ja yhdistys on vuodesta 2017 vastannut Lapinlahden Lähteen hyvinvointia ja osallisuutta edistävistä hankkeista ja toimii työnantajana. Vuonna 2020 toteutuu arviolta 5 henkilötyövuotta. Yhdistys hakee nyt ensimmäistä toiminnanjohtajaansa.

Toimenkuvaan kuuluu henkilökunnan esimiehenä toimiminen, työnantajatehtävät mukaan lukien vastuu työhyvinvoinnista ja työsuojelusta, toiminnan suunnittelu ja arviointi, hankerahoituksen haku ja muu varainhankinta sekä talouden seuranta ja valvonta. Tehtäviin kuuluu myös tapahtumien järjestäminen, viestinnän suunnittelu ja kehittäminen sekä vaikuttamistyö Lapinlahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön suojelemisen edistämiseksi ja sen säilyttämiseksi mielenterveystyön käytössä.

Edellytämme toiminnanjohtajalta

 • yliopisto-, ylempää amk-tutkintoa tai muuta soveltuvaa tutkintoa
 • monivuotista kokemusta järjestötyöstä
 • vankkaa talous- ja henkilöstöhallinnon osaamista
 • kokemusta esimiestyöstä
 • sosiaali-, terveys- tai kulttuurialan kokemusta
 • hyvää suullista ja kirjallista viestintäosaamista
 • hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
 • vahvaa organisointikykyä sekä aktiivista, innostavaa ja tavoitteellista työotetta
 • kielitaitoa (suomi, ruotsi, englanti)
 • tehtävän edellyttämien IT-taitojen hallintaa

Arvostamme myös johtamis- ja esimieskoulutusta.

Tehtävä täytetään mahdollisimman pian. Palkkaus on sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukainen. Tehtävä on kokopäiväinen ja sijoittuu työehtosopimuksen vaativuusluokkaan 5. Hakemuksen ja CV:n palkkatoiveineen pyydämme lähettämään sähköpostitse viimeistään 2.1.2020 osoitteeseen essi.manninen@lapinlahdenlahde.fi.

Hakijoiden haastattelu toteutetaan perjantaina 10.1.2020. Haastateltaviksi valituille ilmoitetaan haastatteluajasta sähköpostitse 7.1.2020. Haastatteluun on hyvä varautua mahdollisten suosittelijoiden yhteystiedoilla.

Tiedusteluihin vastaa yhdistyksen varapuheenjohtaja Lassi Rajamäki puhelimitse 050 566 2414 ti 17.12. klo 14-15 ja ke 18.12. klo 9:30-10:30 tai sähköpostitse lassi.rajamaki@sosped.fi.

Pro Lapinlahden viljelytoiminnalle 10 vuoden jatkokausi

Tiedote 3.7.2019

Viljely-ja luontotoiminta Lapinlahden sairaalapuistossa

Helsingin kaupunki on solminut Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry:n kanssa uuden 10-vuotisen maanvuokrasopimuksen Lapinlahden sairaalapuiston viljelypalsta-alueesta.

Yhdistys on tyytyväinen, että voi vastaisuudessakin myös  palstatoiminnan kautta olla mukana luomassa arvokasta, kaunista ja historiaa kunnioittavaa Lapinlahtea. Lapinlahden puisto on aikanaan rakennettu mahdollisimman hoitavaksi ja nykyisenä monimuotoisena luontoympäristönä se palvelee kaupunkilaisten hyvinvointia ja luontosuhteen vaalimista. Helsinki-seura on juuri jättänyt puistoa koskevan suojeluesityksen ELY-keskukselle.Lapinlahden rakennukset on Pro Lapinlahden aloitteesta suojeltu vuodesta 1994.

Viljelypalsta-alue on kiinteä osa sairaalan historiaa ja hoitotyötä. Sitä on käytetty puutarhana ja kasvimaana 1800-luvulta nykypäivään saakka. Palsta-alue ilmentää monin tavoin puiston käytön pitkää jatkuvuutta.

Jatkuvan viljelyn ansiosta alueella säilynyt sairaalan käytön aikaisia kasveja, joita vaalitaan hoitamalla – viljelemällä, kylvämällä, kasvattamalla ja jakamalla. Uudet viljelijät ohjeistetaan kunnioittamaan alueen arvoa ja sen kasvillisuutta. Pitkäaikaisen ja kestävän käytön ansiosta ympäröivä luonto on nykyisin monimuotoista – alueella on huomattava biologinen kulttuuriperintö. Lapinlahdessa on mm. uhanalaisen kirvelilattakoin merkittävä esiintymä.

Yhdistykselle ja palstaviljelijöille alueen kauneus ja ympäristön harmonia ovat olleet hyvin tietoinen tavoite.  Palsta-alueella sijaitsee myös yhdistyksen ja viljelijöiden yhteinen, entisten kasvitieteilijöinäkin tunnettujen ylilääkäreiden muistolle perustettu,  yli 90 lajin yrttimaa, sekä muutama vuosi sitten perustettu kukkaniittyalue mehiläispesineen.

Viljelystä pääsee nykyisin nauttimaan lukuisa määrä viljelijöitä, joko yksityisesti tai yhteisöjen kautta. Palsta-alue laajenee hieman ja laajennusta ovat kaikki tervetulleita hoitamaan Lapinlahden Lähteen kaupunkiluontokeskuksen toiminnan kautta. Palsta-alueelle on vapaa pääsy kaikille puiston käyttäjille. Tätä mahdollisuutta koululuokat, päiväkodit, valokuvaajat ja matkailijat ovatkin innokkaasti käyttäneet hyväkseen.

Viljelijät ovat mielellään kertoneet tällä historiallisesti arvokkaalla alueella vieraileville sen aiemmasta toiminnasta ja säilyneistä tarinoista. Palsta-alueella  järjestetään ilmaisia, opastettuja kasvikierroksia. Pro Lapinlahti vastaa suuresta osasta Lapinlahden Lähteen toimintaa ja mm. kaupungin rahoittama Lapinlahden kaupunkiluontokeskus tarjoaa luontoteemaisia osallisuuden mahdollisuuksia  myös palsta-alueella.

Yhteystiedot:

Katja Liuksiala, Pro Lapilahti mielenterveysseura ry, pj

katja.liuksiala@lapinlahdenlahde.fi p. 040-6683328

Ilmoittautuminen palsta-arvontaan:

https://www.prolapinlahtiry.fi/palstatiedustelu