Avoin työpaikka: määräaikainen viestintäavustaja

Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry hakee MÄÄRÄAIKAISTA VIESTINTÄAVUSTAJAA

Tarjoamme 12 kuukauden määräaikaista työsuhdetta osana STEA-varoin toteutettavaa Paikka Auki -ohjelmaa. https://www.paikka-auki.fi/mika-on-paikka-auki-ohjelma/ . Tehtävään palkataan joko osatyökykyinen henkilö tai työelämän ulkopuolella oleva alle 30-vuotias. Tehtävä on kokopäiväinen.

Pro Lapinlahti ry on vuonna 1988 perustettu yleishyödyllinen ja kansalaislähtöinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää mielenterveyttä ja ehkäistä mielenterveyden ongelmia kulttuurin ja ympäristön keinoin sekä vaalia Lapinlahden sairaala-alueen kulttuuriperintöä. Yhdistys vastaa alueen mielen hyvinvoinnin keskuksen, Lapinlahden Lähteen toiminnasta. Toimintamuotoina on matalan kynnyksen yksinäisyyttä ehkäisevä ja osallisuutta vahvistava ryhmätoiminta, tapahtumatoiminta, kaupunkiluontokeskus, asukastila, kotoutumista tukeva toiminta, viljelypalstoja ja museotoimintaa.

Työnantajana kansalaislähtöinen Pro Lapinlahti ry pystyy tarjoamaan työkykyä vahvistavan ja monipuolisesti tukea tarjoavan työpaikan, jossa on turvallinen ja aidosti hyväksyvä ilmapiiri. Lapinlahden Lähde on yhteisönä erilaisuutta hyväksyvä, ja soveltuu erityisen hyvin työntekijälle, jolla on mielenterveyshaasteita.

Viestintäavustaja osallistuu vahvasti yhdistyksen digitaaliseen viestintään ja työtehtäviin kuuluu tuottaa sisältöä yhdistyksen sosiaalisen mediaan ja yhdistyksen verkkosivuille. Tehtäviin kuuluu myös Lapinlahden Lähteen uutiskirjeen visuaalisen ja kirjallisen sisällön koonti, tuottaminen ja jakelu omien kykyjen mukaisesti. Paikka auki -työntekijöille osallistuminen Lapinlahden Lähteen tapahtumien järjestämiseen ja toiminnasta viestimiseen antaa monipuolisen työelämäkokemuksen ja valmiuksia monenlaiseen työhön jatkossa.

Edellytämme hakijalta

• sitoutumista joustaviin työaikoihin
• oma-aloitteisuutta ja vastuullisuutta työtehtävien hoidossa
• yhteistyöhalua

Erityisesti arvostamme kokemusasiantuntijuutta mielenterveyden ongelmista sekä kiinnostusta kulttuuriin ja luontoympäristöön ja niiden hyvinvointivaikutuksiin.

Arvostamme hyvää ruotsin kielen taitoa ja sujuvaa englannin kielen taitoa.

Tehtävä täytetään vuodeksi ja työ alkaa keväällä 2021 sopimuksen mukaan. Tehtävään sovelletaan sosiaalialan järjestöjen työehtosopimus.

Vapaamuotoisen hakemuksen pyydämme lähettämään sähköpostitse viimeistään 24.1.2021 osoitteeseen nonni.makikarki@lapinlahdenlahde.fi.

Tiedustelut:
toiminnanjohtaja Nonni Mäkikärki
nonni.makikarki@lapinlahdenlahde.fi