Kirjoittajan arkistot:Katja Liuksiala

Tietoja Katja Liuksiala

Yhdistyksen puheenjohtaja

We Pop-Up -hankkeen sähköpostilistan tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry

Lapinlahdenpolku 8, 00180 Helsinki

We Pop-Up-hanke

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Laura Kontiala

etunimi.sukunimi@lapinlahdenlahde.fi

040-550 9069

Rekisterin nimi

We Pop-Up-hankkeen postituslista

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, eläkeläisille, syrjäytymisvaarassa oleville nuorille ja maahanmuuttajille tarkoitetun ryhmätoiminnan sekä tapahtuma- ja projektityöryhmien toiminnan mainostaminen ja hankkeessa tuotetuista tapahtumista tiedottaminen.

Mitä tietoja käsitellään

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja.

-Yhteystiedot kuten nimi, sähköpostiosoite ja työpaikka.

-Muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

Mistä tiedot saadaan

Tiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään tutustumiskäyntien ja vierailujen yhteydessä tai kohderyhmien kanssa toimivien tahojen verkkosivuilta.

Kenelle tietoja luovutetaan tai siirretään. Siirretäänkö tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Pro Lapinlahti mielenterveysseuran ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA- alueen ulkopuolelle. Tiedot ovat vain We Pop-Up-hankkeen työntekijöillä.

Miten tiedot suojataan ja miten pitkään niitä säilytetään

Postituslistan tiedot ovat We Pop-Up-hankkeen työntekijöillä sähköisessä kansiossa, joka on suojattu salasanalla. Postituslista säilytetään We Pop-Up-hankkeen toiminnan ajan 2017-2019.

Rekisteröidyn oikeudet

Henkilöllä on henkilötietolain 26§ sekä EU:n tietoturva-asetuksen mukaisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköisesti osoitteeseen kohdassa kaksi (2) nimetylle henkilölle.

Henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ja tiedon korjaaminen tulee tehdä viipymättä. Henkilöllä on myös oikeus poistua postituslistalta.

 

Luontotoimintaa Lähteellä

Kuva Risto Ruuth.

WE POP UP-hanke järjestää  torstaisin klo 14-16 luontoaiheisia työpajoja ja toimintaa Lapinlahden puistoalueella. Luontotoiminta on kaikille avointa ja maksutonta eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Tavoitteena on mukavan yhdessäolon ja tekemisen puitteissa nauttia luonnosta. Luontotoimintaryhmä kokoontuu Lähteen etupihan portilla. Sateen sattuessa olemme sisällä.  Tervetuloa mukaan! Ryhmä saa itse vaikuttaa kokoontumiskertojen sisältöön.

Seuraa tapahtumakertojen aiheita Lapinlahden Lähteen tapahtumasivuilta ja Facebookista.

Lisätietoja: Laura Kontiala: laura.kontiala(a)lapinlahdenlahde.fi, 040-550 9069

STM_Tuettu_Veikkauksen_tuotoilla_TUNNUS_Musta_RGB

WE POP UP-hanke: osallisuutta kulttuuri- ja luontotapahtumista kaikille on Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry:n maaliskuussa 2017 käynnistynyt hanke, jota rahoittaa STEA.

 

 

 

 

WE POP UP -hanke: osallisuutta kulttuuri- ja luontotapahtumista kaikille

Venetsia kuva

WE POP UP hanke on jatkoa Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry:n pitkälle vapaaehtoistyön ja tapahtumien perinteelle Lapinlahdessa. Hanke tarjoaa mahdollisuuden tulla mukaan vapaaehtoistyöhön osallistumalla kulttuuri- ja luontoaiheisten pop up tapahtumien järjestämiseen. Ympäristönä Lapinlahden entinen sairaala puistoineen tarjoaa upeat puitteet erilaisten tapahtumien järjestämiselle.

WE POP UP hanke toteutetaan vuosina 2017–2019 ja siinä tuotetaan uusi tapahtumakohtaisen vapaaehtoistoiminnan malli kulttuuri- ja luontotapahtumien järjestämiseen. Hanke toteutetaan osana Lapinlahden Lähteen toimintaa ja tapahtumien järjestämisessä tehdään yhteistyötä eri järjestöjen ja oppilaitosten kanssa.

Luonto ja kulttuuri ovat merkittäviä hyvinvoinnin lähteitä, mutta eivät ole tasavertaisesti kaikkien kaupunkilaisten saavutettavissa. WE POP UP hanke tarjoaa mahdollisuuden päästä nauttimaan kulttuuri- ja luontotapahtumista ja osallistumaan itse niiden suunnitteluun ja järjestämiseen. Näin osallistujat voivat tuoda esiin omaa osaamistaan ja kokemusasiantuntijuuttaan, saada onnistumisen kokemuksia ja kohdata uusia ihmisiä. Hankkeen kohderyhmiä ovat työmarkkinoiden ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, maahanmuuttajat, yksinäisyyttä kokevat liikuntarajoitteiset ja eläkeläiset.

Tapahtumat toteutetaan 5-10 vapaaehtoisesta koostuvien tapahtumatyöryhmien voimin. Työryhmät toimivat itsenäisesti, mutta sitoutuvat projektin tavoitteisiin ja periaatteisiin. Hankkeessa toteutettavat tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia, matalan kynnyksen tapahtumia.

Jos haluat mukaan toimintaan, otathan meihin yhteyttä! Tapahtumatyöryhmiä kootaan sekä yhteistyöverkostojen kautta järjestettävissä tapaamisissa, että avoimissa Lapinlahden Lähteellä järjestettävissä WE POP UP uusien illoissa. Seuraa tiedotustamme facebookissa Pro Lapinlahden sivulla.

Hanketyöntekijät

Laura Kontiala: laura.kontiala(a)lapinlahdenlahde.fi, 044-7311 222

Tuomas Karisto: tuomas.karisto(a)lapinlahdenlahde.fi, 040-3678 352

STM_Tuettu_Veikkauksen_tuotoilla_TUNNUS_Musta_RGB