Kirjoittajan arkistot:Jukka Leppikangas

Työpaikkailmoitus – hanketyöntekijä

Haemme kolmivuotiseen MIITTI – Kohtaamisia ja hyvinvointia Lapinlahden Lähteellä -hankkeeseen osa-aikaista (60 %) hanketyöntekijää määräaikaiseen työsuhteeseen 31.12.2023 asti.

MIITTI – Kohtaamisia ja hyvinvointia Lapinlahden Lähteellä -hanke järjestää yksinäisyyttä vähentävää ja kotoutumista sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävää matalan kynnyksen ryhmätoimintaa. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti taustansa tai elämäntilanteensa takia haavoittuvassa asemassa olevat maahanmuuttajat.

Hankkeen toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.
Hanketyöntekijän toimenkuvaan kuuluu tapahtumien toteuttaminen, ryhmätoiminnan suunnittelu, koordinointi ja toteuttaminen, aktiivinen yhteydenpito yhdistyksen yhteistyötahoihin, vapaaehtoistyön koordinointi sekä arviointitietojen kerääminen. Hanketyöntekijä vastaa projektin tilojen hallinnasta ja osallistuu myös viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä yhteydenpitoon yhteistyötahojen kanssa ja vapaaehtoisten rekrytointiin.

Hankkeen työntekijät tulevat osaksi yhdistyksen toimintaa ja laajempaa Lapinlahden Lähteen yhteisöä ja tekevät tiivistä yhteistyötä sekä yhdistyksen että muiden Lapinlahden Lähteen toimijoiden kanssa. Toivomme hyviä organisointitaitoja, kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin sekä asiakaslähtöistä työskentelytapaa.

Työn alkamisaika: tehtävä täytetään mahdollisimman pian.
Työaika: osa-aikatyö.
Työn kesto: 31.12.2023 asti.
Haku päättyy: 31.12.2021.

Edellytämme hakijalta

 • soveltuvaa tutkintoa
 • kokemusta järjestötyöstä, vapaaehtoistoiminnasta tai sosiaali- ja terveysalasta
 • hyvää suullista ja kirjallista viestintäosaamista (englanti ja suomi)
 • hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä aloitteellisuutta verkostojen luomisessa
 • kulttuurisensitiivistä, aktiivista, innostavaa ja tavoitteellista työotetta
 • vahvaa organisointikykyä
 • tehtävän edellyttämien viestintä- ja IT-taitojen hallintaa.

Palkkaus on sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukainen. Tehtävä on osa-aikainen, 60 % täydestä työajasta ja sijoittuu työehtosopimuksen vaativuusluokkaan 4. Vapaamuotoisen hakemuksen ja CV:n palkkatoiveineen pyydämme lähettämään sähköpostitse viimeistään 31.12.2021 osoitteeseen nonni.makikarki@lapinlahdenlahde.fi.

Tiedustelut:

toiminnanjohtaja Nonni Mäkikärki, nonni.makikarki@lapinlahdenlahde.fi tai hankepäällikkö Alaa Altamimi, alaa.altamimi@lapinlahdenlahde.fi

Avoin työpaikka: määräaikainen kahvilapäällikkö

Pro Lapinlahden Tuki Oy hakee määräaikaista kahvilapäällikköä 30.10. saakka kestävään työsuhteeseen.

Pro Lapinlahden Tuki Oy on Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry:n omistama sosiaalinen yritys, jonka toimintaan kuuluu Kahvila Lähde sekä Lähteen sauna. Kahvila toimii oppimisympäristönä erilaisille tukea tarvitseville harjoittelijoille, työkokeilijoille sekä vapaaehtoisille. Työpaikka sijaitsee Lapinlahden vanhalla sairaala-alueella, joka nykyään toimii kaikille avoimena mielen hyvinvoinnin ja kulttuurin keskuksena.
Työtehtäviin kuuluu:

 • Operatiiviset taloustoimet.
 • Kahvila- sekä saunatoiminnan kehittäminen.
 • Tukea ja kehittää asiakaspalvelun erinomaista ja tasaista laatua, varmistaen, että tuotetuntemus on korkealla tasolla.
 • Olla mukana vastaamassa myynnistä sekä tilausten toimivuudesta ja tehokkuudesta
 • Toimia kahvilahenkilökunnan esihenkilönä.
 • Kahvilassa työskentely ja sitä kautta omalla esimerkillä innostaminen
 • Varmistaa sopimuksen mukaisen toiminnan toteutuminen sekä seurata menekkiä, hävikkiä, ja muita sovittuja asioita.
 • Ohjata ja tukea muita työntekijöitä kunkin yksilöllisen tarpeen mukaan. Työotteen tulisi olla supportiivinen ja valmentava.
 • Työhyvinvoinnin edistäminen.
 • Työ sisältää ilta- ja viikonlopputyötä.

Tehtävässä menestyminen edellyttää:

 • Työkokemusta kahvila- ja ravintola-alalta, kokemus sosiaali- ja terveysalasta katsotaan eduksi.
 • Erinomaisia myynti-, asiakaspalvelu- ja esimiestaitoja.
 • Taloudellista osaamista.
 • Hyvää ihmistuntemusta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.
 • Avarakatseisuutta ja positiivista asennetta.
 • Kykyä toimia motivoivana tiiminvetäjänä.
 • Näkemystä kahvilan liiketoiminnan kehittämisestä.
 • Sujuva suomen kielen taitoa sekä hyvä englannin ja ruotsin kielen taitoa.

Kahvilapäällikkönä kannat kokonaisvaltaisen vastuun sekä kahvilan operatiivisesta toiminnasta että henkilöstön johtamisesta. Kahvilavastaavana johdat sekä osallistut aktiivisesti myös päivittäisiin tehtäviin. Työtehtävä on määräaikainen, mutta tehtävässä saattaa olla mahdollisuus jatkaa tämän jälkeen yrityksen taloustilanteen sen salliessa.
Kiinnostuitko?
Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoiveineen ja ansioluetteloineen pyydämme lähettämään sähköpostitse osoitteeseen essi.manninen@lapinlahdenlahde.fi 11.6. klo 16.00 mennessä. Lisätietoja: Katja Liuksiala, puh.0406683328 tai katja.liuksiala@lapinlahdenlahde.fi.

Tule vapaaehtoiseksi Hyvän Mielen Tukijaksi Lapinlahden Lähteelle!

Hyvän Mielen Tukija -peruskoulutus järjestetään ensimmäistä kertaa Lapinlahdessa keväällä 2021. Koulutuksen kesto on 35 tuntia, ja se sisältää lähiopetuksen, ennakko- ja välitehtävät ja harjoittelun. Koulutuksesta vastaa Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry yhdessä MIELI ry:n kanssa. Tukitoiminta tarjoaa kuuntelevaa keskusteluapua erilaisiin elämäntilanteisiin, esim. yksinäisyyteen liittyen. Lisätietoa löytää täältä. Tukijana saat iloa auttamisesta ja mahdollisuuden olla osallisena vapaaehtoisverkostossamme, jossa on tarjolla myös laadukkaita jatkokoulutuksia ja säännöllistä työnohjausta.

Voit hakea koulutukseen, jos olet täysi-ikäinen, oma elämäsi on tasapainossa ja haluat toimia kuuntelijana. Toivomme, että sinulla on mahdollisuus sitoutua pitempiin tukisuhteisiin. Hyvän Mielen Tukijoiden Peruskoulutus toteutetaan Lapinlahdessa kahtena lauantaina 13.3.2021 klo 10–17, 17.4. klo 10–17 ja torstaina 6.5. klo 16.30–20. Osoite on Lapinlahdenpolku 8, 00180 Helsinki.

Mikäli korona-tilanne ei mahdollista lähiopetusta, opiskelemme etänä Teamsin kautta. Koulutus on maksuton, ja siihen otetaan 10 henkilöä, jotka valitaan haastattelujen kautta. Haastattelut järjestetään Lapinlahdessa viikoilla 7 ja 8.

Hae koulutukseen viimeistään 10.2. lyhyellä, vapaamuotoisella sähköpostilla (katja.liuksiala@lapinlahdenlahde.fi – otsikko TUKIHENKILÖ), jossa kerrot hieman itsestäsi ja motivaatiostasi toiminnan suhteen.

Ilmoittaudu mukaan, sinua tarvitaan!
Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry
Katja Liuksiala
Toimintakoordinaattori
P. 040-668 3328
katja.liuksiala@lapinlahdenlahde.fi

”Tukihenkilönä toimiminen on ollut erittäin antoisaa. Se on avartanut näköalojani ja auttanut minua kasvamaan ihmisenä.” – Vapaaehtoinen tukihenkilö

Avoin työpaikka: määräaikainen viestintäavustaja

Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry hakee MÄÄRÄAIKAISTA VIESTINTÄAVUSTAJAA

Tarjoamme 12 kuukauden määräaikaista työsuhdetta osana STEA-varoin toteutettavaa Paikka Auki -ohjelmaa. https://www.paikka-auki.fi/mika-on-paikka-auki-ohjelma/ . Tehtävään palkataan joko osatyökykyinen henkilö tai työelämän ulkopuolella oleva alle 30-vuotias. Tehtävä on kokopäiväinen.

Pro Lapinlahti ry on vuonna 1988 perustettu yleishyödyllinen ja kansalaislähtöinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää mielenterveyttä ja ehkäistä mielenterveyden ongelmia kulttuurin ja ympäristön keinoin sekä vaalia Lapinlahden sairaala-alueen kulttuuriperintöä. Yhdistys vastaa alueen mielen hyvinvoinnin keskuksen, Lapinlahden Lähteen toiminnasta. Toimintamuotoina on matalan kynnyksen yksinäisyyttä ehkäisevä ja osallisuutta vahvistava ryhmätoiminta, tapahtumatoiminta, kaupunkiluontokeskus, asukastila, kotoutumista tukeva toiminta, viljelypalstoja ja museotoimintaa.

Työnantajana kansalaislähtöinen Pro Lapinlahti ry pystyy tarjoamaan työkykyä vahvistavan ja monipuolisesti tukea tarjoavan työpaikan, jossa on turvallinen ja aidosti hyväksyvä ilmapiiri. Lapinlahden Lähde on yhteisönä erilaisuutta hyväksyvä, ja soveltuu erityisen hyvin työntekijälle, jolla on mielenterveyshaasteita.

Viestintäavustaja osallistuu vahvasti yhdistyksen digitaaliseen viestintään ja työtehtäviin kuuluu tuottaa sisältöä yhdistyksen sosiaalisen mediaan ja yhdistyksen verkkosivuille. Tehtäviin kuuluu myös Lapinlahden Lähteen uutiskirjeen visuaalisen ja kirjallisen sisällön koonti, tuottaminen ja jakelu omien kykyjen mukaisesti. Paikka auki -työntekijöille osallistuminen Lapinlahden Lähteen tapahtumien järjestämiseen ja toiminnasta viestimiseen antaa monipuolisen työelämäkokemuksen ja valmiuksia monenlaiseen työhön jatkossa.

Edellytämme hakijalta

• sitoutumista joustaviin työaikoihin
• oma-aloitteisuutta ja vastuullisuutta työtehtävien hoidossa
• yhteistyöhalua

Erityisesti arvostamme kokemusasiantuntijuutta mielenterveyden ongelmista sekä kiinnostusta kulttuuriin ja luontoympäristöön ja niiden hyvinvointivaikutuksiin.

Arvostamme hyvää ruotsin kielen taitoa ja sujuvaa englannin kielen taitoa.

Tehtävä täytetään vuodeksi ja työ alkaa keväällä 2021 sopimuksen mukaan. Tehtävään sovelletaan sosiaalialan järjestöjen työehtosopimus.

Vapaamuotoisen hakemuksen pyydämme lähettämään sähköpostitse viimeistään 24.1.2021 osoitteeseen nonni.makikarki@lapinlahdenlahde.fi.

Tiedustelut:
toiminnanjohtaja Nonni Mäkikärki
nonni.makikarki@lapinlahdenlahde.fi

Pro Lapinlahden pienkeräys

Keräys on päättynyt, kiitämme kaikkia lahjoittaneita!

Liity mukaan perustamaan Lapinlahti-säätiötä ja vaalimaan Lapinlahden kulttuuriperintöä!

Lahjoittamalla Pro Lapinlahti mielenterveysseuran pienkeräykseen olet mukana perustamassa Lapinlahti-säätiötä. Sen tarkoituksena on edistää helsinkiläisten mielenterveyttä tukemalla Lapinlahden sairaalan rakennusten ja puiston käyttöä mielenterveyden edistämisen keskuksena. Mikäli tarkoituksen toteuttaminen Lapinlahden alueella vaikeutuu, säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan myös tukemalla mielenterveystyötä muualla.

Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry on aloittanut uuden pienkeräyksen, jonka avulla toivomme saavamme kokoon tarvittavan 10000 euron pääoman, jolla Pro Lapinlahti voi liittyä Lapinlahti-säätiöön perustajajäsenenä. Muita perustajajäseniä ovat Mieli ry, OSK Tilajakamo, Kakspy ry sekä Dreambroker.

Jos säätiötä ei jostain syystä perusteta, käyttää yhdistys kerätyt varat mielenterveyttä tukevan toiminnan järjestämiseksi Lapinlahdessa tai muussa ympäristössä yhdistyksemme kautta. Pro Lapinlahdella on poliisin myöntämä pienkeräyslupa (keräysnumero RA/2020/1419).

Pro Lapinlahden syyskirje

Lapinlahden tulevaisuuden käyttötarkoitus ei ratkennut vielä keväällä, kun sekä kaupunkiympäristölautakunta että kaupunginhallitus hylkäsivät Lapinlahden ideakilpailun voittajaehdotuksen. Nyt syksyllä apulaispormestari Sinnemäki nimennee selvitysmiehen, jonka tehtävään kuuluu etsiä alueelle laajasti hyväksyttävissä oleva suunnitelma, jossa on muun muassa huomioitu alueen mielenterveystyön ja kansalaistoiminnan edellytykset sekä kulttuuriperintö- ja puistoarvot.

Osa ratkaisua on Lapinlahti-säätiö, joka Mieli ry:n ja Pro Lapinlahden aloitteesta perustetaan edistämään helsinkiläisten mielenterveyttä tukemalla Lapinlahden sairaalan rakennusten ja puiston käyttöä mielenterveyden edistämisen keskuksena. Pro Lapinlahti järjesti loppukeväästä ja alkukesästä rahankeräyksen, jonka avulla saimme kerättyä melkein viisituhatta euroa, eli noin puolet yhdistyksen osuudesta perustamispääomasta. Lämmin kiitos kaikille, jotka osallistuivat pienkeräykseen!

Yhdistyksemme puheenjohtajaksi valittiin kevätkokouksessa professori Pentti Arajärvi. Toiminnanjohtajana toimii Nonni Mäkikärki, ja toimintakoordinaattorina aloitti toukokuussa seitsemän vuoden puheenjohtajakauden jälkeen Katja Liuksiala. Pro Lapinlahti järjestää kaikille Lapinlahden tulevaisuudesta kiinnostuneille syksyn aikana keskustelutilaisuuksia ja kaikille avoimia osallisuuspajoja, joissa visioidaan Lapinlahden tulevaisuutta eri teemojen kautta. Keräämme toiveita ja ideoita siitä, miten Lapinlahtea tulisi kehittää verkkokyselyn sekä päärakennukseen avautuvan Osallisuustilan kautta. Keräämäämme aineisto luovutetaan selvityshenkilölle joulukuussa 2020. 14.10. klo 14–17 järjestämme keskustelutilaisuuden teemalla Lapinlahden tulevaisuus, 5.10. klo 13–17 teemalla Kulttuuriperintö kaikkien saavutettavaksi, 27.11. klo 15–19 Luonto ja maisema-arvot ja 30.11. klo 14–17 Kaikkien taidekeskus. Tarkemmat lisätiedot löytää Lapinlahden Lähteen nettisivuilta (www.lapinlahdenlahde.fi) ja uutiskirjeestä.

Ensi vuonna Lapinlahti täyttää 180 vuotta, ja juhlavuoden ohjelma kehittyy parhaillaan. Luvassa on vuotuisten tapahtumien lisäksi elokuvia, luentoja ja erilaisia tapahtumia Lapinlahden historian ja nykytoiminnan juhlistamiseksi. Koronan takia säädetyt rajoitukset ja annetut ohjeistukset vaikuttavat edelleen yhdistyksen toimintaan. Suuria tapahtumia emme luonnollisesti järjestä, mutta pyrimme turvallisesti tarjoamaan jo perinteeksi muodostuneita tapahtumia tänäkin syksynä. Toivotamme muun muassa tervetulleeksi istuttamaan kukkasipuleita sunnuntaina 18.10. klo 13–15, tarjolla on tietenkin myös talkookeittoa. Ke 30.9. klo 18.00 Aleksis Kiven Seura järjestää kanssamme Lapinlahdessa juhlaseminaarin, jonka osallistujamäärä rajoitetaan toistaiseksi 50 henkilöön. Varsinaisena Aleksis Kiven ja maailman mielenterveydenpäivänä 10.10. klo 13–16 yhdistys on mukana järjestämässä Perheet yhdessä -leikkipäivää, jossa mm. luetaan Mauri Kunnaksen kirjaa Seitsemän koiraveljestä. Pyhäinpäivänä 31.10.2020 Lapinlahdessa laskeudutaan jälleen tunnelmoimaan lyhtyjen valossa Elävien ääniä -tapahtumassa. Luvassa on niin sielun kuin ruumiinkin ravintoa.

Lapinlahdessa voi toteuttaa myös omia tapahtumia. Tiloja on vuokrattavissa niin pieniin kuin isoihin tapahtumiin, synttäreistä pikku jouluihin. Kodikas sauna on varattavissa. Meillä toimii myös Helsingin kaupungin asukastila, jota voi varata maksuttomasti iltaisin esimerkiksi yhdistysten kokoontumisiin ja pienempiin tapahtumiin. Pro Lapinlahden ja Lapinlahden kulttuuritoimiry:n yhteinen Lapinlahden Lähteen kaupunkiluontokeskus on avoinna ti-to Venetsia-rakennuksessa. Tiedustelut p.040 5654609 taina.laaksoharju@lapinlahdenlahde.fi. https://www.facebook.com/Kaupunkiluontokeskus

Syysterveisin

Nonni ja Katja