Kirjoittajan arkistot:Anna Berg

Pro Lapinlahti Ry etsii määräaikaista projektityöntekijää

Pro Lapinlahti mielenterveysseuran vuoteen 2019 ulottuvan hankkeen ”We Pop Up – Osallisuutta kulttuuri- ja luontotapahtumista kaikille” tavoitteena on osallisuuden lisääminen ja yksinäisyyden vähentäminen syrjäytymisvaarassa olevilla järjestämällä kohderyhmälähtöisiä luonto- ja kulttuuritapahtumia. Hankkeessa tuotetaan käsikirja vapaaehtoistoiminnan matalan kynnyksen pop-up tapahtuman mallista.

Haemme hankkeelle määräaikaista projektityöntekijää. Projektityöntekijä vastaa hankkeesta osana Lapinlahden Lähde -aloitetta. Työtehtäviin kuuluu hankkeen tapahtumien toteuttaminen, vapaaehtoisten rekrytointi ja yhteistyö Lapinlahden Lähteen toimijoiden kanssa. Projektityöntekijä vastaa projektin etenemisestä suunnitelmien mukaan, seurannasta, taloudesta, arvioinnista, projektin tilojen hallinnasta, raportoinnista ja tulosten levittämisestä.

Edellytämme projektityöntekijältä:

  • soveltuvaa amk- tai korkeakoulukoulututkintoa
  • kokemusta projektinhallinnasta
  • kokemusta järjestötyöstä
  • sosiaali-, terveys- tai kulttuurialan kokemusta
  • hyvää suullista ja kirjallista viestintäosaamista
  • hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä aloitteellisuutta verkostojen luomisessa
  • vahvaa organisointikykyä sekä aktiivista, innostavaa ja tavoitteellista työotetta
  • kielitaitoa (suomi, ruotsi, englanti)
  • tehtävän edellyttämien IT-taitojen hallintaa

Arvostamme myös arviointikokemusta ja kokemusta vapaaehtoistoiminnasta.

Tehtävä täytetään mahdollisimman pian. Palkkaus on sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukainen. Tehtävä on kokopäiväinen mutta voidaan halutessa jakaa kahden hakijan kesken. Hakemuksen ja CV:n pyydämme lähettämään sähköpostitse viimeistään 13.2.

Tiedustelut varapuheenjohtaja Kristian Wahlbeck
kristian.wahlbeck (ät) gmail.com
puh. 0400 659101

Lapinlahdesta myös vihreää hyvinvointia

Mielenterveysjärjestöjen aloitetta Lapinlahden sairaalan toimimisesta kaupunkilaisten Terveyttä kulttuurista -keskuksena tukee vahvasti sairaalan ainutlaatuinen puutarha ja luontoympäristö. Lapinlahti, joka oli maamme ensimmäinen mielisairaala, perustettiin vuonna 1841 Helsinkiin rauhalliselle niemelle, koska se oli paikkana luonnonkaunis ja siellä oli tilaa kävelyteille. Rauhoittava ja kaunis luontoympäristö nähtiin merkittävänä hoidollisena voimavarana.

Nyt vihreä hyvinvointi ja hoiva (green wellbeing ja green care) on maailmalla vahvassa nousussa. Luontoympäristön hoitavuus ja elvyttävyys sekä keholle että mielelle on meille kokemuksellisesti tuttua ja tieteellisen tutkimuksen mukaan vaikuttavaa. Säännölliset ulkoilut luonnonympäristöissä laskevat stressitasoa ja lisäävät vastustuskykyä.

Luontoa ja luonnollisia ympäristöjä myös kaupungissa käytetään yhä tietoisemmin ja tavoitteellisemmin niin sairauksien ennaltaehkäisyssä, koulutuksessa, terveyden edistämisessä kuin kuntoutuksessa.

Luontoympäristö aistien kautta koettuna rauhoittaa, parantaa keskittymiskykyä ja lievittää ahdistusta. Luonnossa oleminen ja toimiminen vahvistavat itsetuntoa ja luottamusta omiin kykyihin. Vuorovaikutus elollisen luonnon kanssa kehittää vastuuntuntoa ja kykyä tuntea empatiaa ja lisäksi auttaa kiinnittämään häiritsevää huomiota pois yksilön omista ongelmista. Ympäristöt, joita voi käyttää psyykkiseen itsesäätelyyn ja terveyttä tukevaan toimintaan, voivat myös ennaltaehkäistä mielenterveysongelmia, mikä tulisi ottaa kaupunkisuunnittelussa huomioon nykyistä paremmin.

Lapinlahti tarjoaa valmiit puitteet luontoympäristön elvyttävyyden hyödyntämiseen. Sen puutarhassa on myös aktiivista viljelypalstatoimintaa. Monet terapeutit ja muut toimijat käyttävätkin yhä enemmän luontolähtöisiä menetelmiä työssään. Suomen Psykologiliiton eko- ja ympäristöpsykologian työryhmän jäseninä katsomme, että tällaista luontolähtöistä työtä olisi hyvä vahvistaa ja kehittää myös Lapinlahdessa.

KIRSI SALONEN
psykologi, Vesilahti

SANTTU MERJANAHO
psykologi, Helsinki

HS Mielipide 30.11.2013

Mielen hyvinvointia kulttuurista Lapinlahden sairaalassa

Nyt tyhjillään olevasta Lapinlahden sairaalasta voi kehittyä kaikkien helsinkiläisten avoin kulttuurin ja mielenterveyden keskus, jossa toimisivat rinta rinnan mielenterveys- ja kulttuurialan toimijat. Toiminta olisi kaupunkilaisten mielenterveyttä edistävää, ongelmia ehkäisevää ja kuntouttavaa, mutta samalla se tuottaisi myös poikkeuksellisen elämänmakuista taidetta. Lapinlahden puistoalue puutarhapalstoineen on ainutlaatuinen miljöö, joka ei saisi sulkeutua sisäpiirikäyttöön. Päinvastoin, sen tulisi avautua terapeuttiseksi puistoksi, joka vankan kokemuksemme perusteella sopii loistavasti myös esitysten ja taidetapahtumien toteuttamiseen.
Entinen sairaala ja sen puisto muodostaisivat kotipesän uudenlaiselle, yhteisöllisyyteen, osallisuuteen, vertaistukeen, ihmisten voimaannuttamiseen ja luovaan toimintaan perustuvalle innovatiiviselle mielenterveystyölle. Siellä voisivat toimia erilaiset mielenterveyspalveluja tuottavat yritykset ja julkiset tahot yhteistyössä taiteilijoiden ja järjestöjen kanssa. Tämä yhdistelmä voisi synnyttää jotain aivan uutta paitsi mielenterveystyölle, myös taiteelle. Lapinlahti tarjoaa erinomaiset puitteet tällaiselle kansainvälisestikin katsoen ainutlaatuiselle taiteen ja mielenterveystyön kohtaamiselle.

Lapinlahden sairaala perustettiin aikanaan yhteiskunnan vähäosaisille, ja koemme tärkeäksi että alkuperäistä tarkoitusta kunnioittaen sairaalan tuleva käyttö on kaikille avointa. Kohtaamiset alueella vähentäisivät mielenterveyden ongelmiin liittyvää leimaamista ja hälventäisivät epäluuloja. Taiteen keinoin voidaan rakentaa yhteisöllisyyttä erilaisten ihmisryhmien välille.

Helsingissä on hyviä kokemuksia esimerkiksi Kaapelitehtaan ja Suvilahden alueen muuttamisesta kaupunkilaisten avoimeksi kohtaamispaikaksi ja kulttuurikeskukseksi. Mielenterveyttä kulttuurista -keskus meiltä vielä puuttuu. Lappari on palvellut helsinkiläisten eheytymistä jo monen sukupolven ajan. Tämä perintö on nyt syytä siirtää tuleville kaupunkilaisille. Jo ensi keväälle Lapinlahteen on suunnitteilla Mielenterveyttä taiteesta -tapahtuma.

Marita Ruohonen, toiminnanjohtaja, Suomen Mielenterveysseura r.y.

Olavi Sydänmaanlakka, toiminnanjohtaja, Mielenterveyden keskusliitto r.y.

Katja Liuksiala, Pro Lapinlahti r.y., pj, toimintaterapeutti