Arkistot kuukauden mukaan: joulukuu 2019

Pro Lapinlahti mielenterveysseura hakee toiminnanjohtajaa

Pro Lapinlahti ry on vuonna 1988 perustettu yleishyödyllinen ja kansalaislähtöinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää mielenterveyttä ja ehkäistä mielenterveyden ongelmia kulttuurin ja ympäristön keinoin sekä vaalia Lapinlahden sairaala-alueen kulttuuriperintöä. Yhdistys vastaa alueen mielen hyvinvoinnin keskuksen, Lapinlahden Lähteen toiminnasta. Toimintamuotoina on matalan kynnyksen yksinäisyyttä ehkäisevä ja osallisuutta vahvistava ryhmätoiminta, tapahtumatoiminta, kaupunkiluontokeskus, asukastila, kotoutumista tukeva toiminta, viljelypalstoja ja museotoimintaa. Varainkeruutoimintaan kuuluu alueen kirpputori. Yhdistyksen omistama yhteiskunnallinen yritys Pro Lapinlahden tuki Oy harjoittaa kahvila- ja saunatoimintaa. Yhdistys on mukana Lapinlahden alueen suunnittelukilpailussa osana Y-säätiön kilpailuehdotusta ”Lapinlahti 360”.

Pro Lapinlahden toiminta on kasvussa, ja yhdistys on vuodesta 2017 vastannut Lapinlahden Lähteen hyvinvointia ja osallisuutta edistävistä hankkeista ja toimii työnantajana. Vuonna 2020 toteutuu arviolta 5 henkilötyövuotta. Yhdistys hakee nyt ensimmäistä toiminnanjohtajaansa.

Toimenkuvaan kuuluu henkilökunnan esimiehenä toimiminen, työnantajatehtävät mukaan lukien vastuu työhyvinvoinnista ja työsuojelusta, toiminnan suunnittelu ja arviointi, hankerahoituksen haku ja muu varainhankinta sekä talouden seuranta ja valvonta. Tehtäviin kuuluu myös tapahtumien järjestäminen, viestinnän suunnittelu ja kehittäminen sekä vaikuttamistyö Lapinlahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön suojelemisen edistämiseksi ja sen säilyttämiseksi mielenterveystyön käytössä.

Edellytämme toiminnanjohtajalta

  • yliopisto-, ylempää amk-tutkintoa tai muuta soveltuvaa tutkintoa
  • monivuotista kokemusta järjestötyöstä
  • vankkaa talous- ja henkilöstöhallinnon osaamista
  • kokemusta esimiestyöstä
  • sosiaali-, terveys- tai kulttuurialan kokemusta
  • hyvää suullista ja kirjallista viestintäosaamista
  • hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
  • vahvaa organisointikykyä sekä aktiivista, innostavaa ja tavoitteellista työotetta
  • kielitaitoa (suomi, ruotsi, englanti)
  • tehtävän edellyttämien IT-taitojen hallintaa

Arvostamme myös johtamis- ja esimieskoulutusta.

Tehtävä täytetään mahdollisimman pian. Palkkaus on sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukainen. Tehtävä on kokopäiväinen ja sijoittuu työehtosopimuksen vaativuusluokkaan 5. Hakemuksen ja CV:n palkkatoiveineen pyydämme lähettämään sähköpostitse viimeistään 2.1.2020 osoitteeseen essi.manninen@lapinlahdenlahde.fi.

Hakijoiden haastattelu toteutetaan perjantaina 10.1.2020. Haastateltaviksi valituille ilmoitetaan haastatteluajasta sähköpostitse 7.1.2020. Haastatteluun on hyvä varautua mahdollisten suosittelijoiden yhteystiedoilla.

Tiedusteluihin vastaa yhdistyksen varapuheenjohtaja Lassi Rajamäki puhelimitse 050 566 2414 ti 17.12. klo 14-15 ja ke 18.12. klo 9:30-10:30 tai sähköpostitse lassi.rajamaki@sosped.fi.