Arkistot kuukauden mukaan: marraskuu 2018

Pro Lapinlahti puheenjohtajan puhe Muuri-tapahtumassa Lapinlahdessa 17.11.2018

 

Hyvät Lapinlahden ystävät ja muurilaiset!

Lapinlahti  on kaikkien Lapinlahti, osa yhteistä kulttuurihistoriaamme.

Lapinlahteen on historiansa aikana muotoutunut ainutlaatuinen ”Lapinlahden henki.”  Carl Ludvig Engel  suunnitteli  aikanaan tämän  maamme ensimmäisen psykiatrisen sairaalan, mahdollisimman hoitavaksi ympäristöksi –  ja sitä se on vieläkin.  Lapinlahti on rakennettu mielenterveyttä tukemaan ja tänä päivänä ymmärrämme myös, että mielenterveys koskettaa kaikkia. Meillä kaikilla on mieli.

Vuonna 2000 Pro Lapinlahti -liike järjesti ensimmäisen Muuri-tapahtuman täällä Lapinlahdessa. Oli kansalaisliikkeen suuri voimannäyttö kun lähes puolitoista tuhatta ihmistä muodosti suojelevan ihmismuurin puolustaakseen sairaalatoiminnan jatkumista. Lapinlahden uhatuiksi tulleet arvot, kuten yhteisvastuu, humanisimi ja sivistys saivat kaupunkilaiset liikkeelle.

Lapinlahden 170 sairaalavuotta ihmistarinoineen ja –kohtaloineen, jotka sisältävät niin kärsimystä kuin toivoa ja parenemista, ovat yhä aistittavissa ja herkistämässä Lapinlahden  ilmapiiriä. On hyvä ja tärkeää, että kasvavassa kaupungissa on Lapinlahden kaltainen hengähdyspaikka, johon ihminen saa tulla sellaisena kuin on – ilman tehokkuusvaatimuksia, ilman kuluttamista. Lapinlahti on itseasiassa tarpeellista vastalääkettä kaikelle tuolle. Täällä on tilaa ihmiselle, myös silloin kun mieli on haavoittunut.

Viime vuosina Lapinlahti on kokenut luovan muutoksen. Suljettu sairaala-alue on avautunut  ja moni kaupunkilainen on vasta löytänyt tämän Helsingin helmen. Vanhat potilashuoneet ovat muuttuneet 170 vuokralaisen eläviksi työtiloiksi, henkilökunnan ravintola hävikkiravintolaksi, Venetsia-rakennus ryhmä- ja museotiloiksi ja alueen pienemmätkin rakennukset ovat nyt toimintaa täynnä, yleistä saunaa myöden. Myös upea sairaalapuisto on oleellinen osa hyvinvointitoimintaamme.

Vielä viisi vuotta sitten nämä rakennukset olivat autioita ja huonokuntoisia. Toiminnan käynnistämiseksi olemme tehneet suuren ponnistuksen, jossa vapaaehtoisten panos on ollut aivan korvaamaton. Olemme järjestäneet satoja maksuttomia tapahtumia liittyen kulttuuriin, mielenterveyteen, luontoon, historiaan jne. Kävijöitä tapahtumissa oli viime vuonna 70 000 . Lapinlahdesta on tullut kaupunkia elävöittävä kohtaamispaikka, jonka vetovoima tuo tänne jo matkailijoitakin. Toimintamme on aitoa ja autenttista, sillä sen arvot nousevat Lapinlahden historiasta, jossa on aina huolehdittu myös tukea tarvitsevista. Tarjoamme merkityksellistä  toimintaa, yhteisöllisyyttä, yksinäisyyden vähentämistä  ja osallisuutta myös monissa hankkeissa.  Lapinlahden potentiaali on nyt hienossa käytössä ja uusille ideoille ja yhteistyölle on edelleen tilaa. Ensi vuonna käynnistämme kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan avustuksen turvin kaupunkiluontokeskuksen. Lapinlahdessa tapahtuu valtavasti eikä kaikki näy päällepäin. Mitä kaikkea tänne syntyisikään jos toiminta saisi jatkaa edelleen kehittymistään?

Lapinlahden Lähteen toimintaan ja konseptiin on käynyt tutustumassa satoja ryhmiä, myös ulkomailta. Päättäjienkin tulisi antaa arvoa Lapinlahden nykyiselle toiminnalle, jonka eräs mielipidekirjoittaja  osuvasti summasi: tällaista ei paraskaan konsultti pysty suunnittelemaan!

Vielä muutama sana Pro Lapinlahti –yhdistyksestä, joka viettää tänä vuonna 30-vuotisjuhlavuottaan. Yhdistys perustettiin aikanaan henkilökunnan ja potilaiden toimesta sairaalatoimintaa puolustamaan. Nykyisin olemme myös Suomen Mielenterveysseuran paikallisseura.

1990-luvun alussa Pro Lapinlahti sai läpi yhden suurimmista saavutuksistaan eli  Lapinlahden rakennusten suojelupäätöksen.  Yhdistyksessä olemme  tottuneet taistelemaan. Muurin lisäksi Pro Lapinlahti on järjestänyt mm. kymmeniä kukkasipuleiden istutustalkoita täällä puistossa. Lapinlahden sipulit viestivät toivosta ja uskosta tulevaisuuteen. Olemme rakentaneet toimintaa tulevaisuutta ajatellen, haluamme säilyttää Lapinlahden hengen myös jälkipolville, olemme täällä jäädäksemme. Ensi keväänä Lapinlahti kukkii jälleen.

Kutsumme kaikkia mukaan, emme ole täällä itseämme varten vaan luomassa osallisuuden mahdollisuuksia kaikille. Tämä on kaikkien Lapinlahti.

Katja Liuksiala, puheenjohtaja

Muuri Lapinlahden ympäri 17.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

We Pop-Up -hankkeen sähköpostilistan tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry

Lapinlahdenpolku 8, 00180 Helsinki

We Pop-Up-hanke

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Laura Kontiala

etunimi.sukunimi@lapinlahdenlahde.fi

040-550 9069

Rekisterin nimi

We Pop-Up-hankkeen postituslista

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, eläkeläisille, syrjäytymisvaarassa oleville nuorille ja maahanmuuttajille tarkoitetun ryhmätoiminnan sekä tapahtuma- ja projektityöryhmien toiminnan mainostaminen ja hankkeessa tuotetuista tapahtumista tiedottaminen.

Mitä tietoja käsitellään

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja.

-Yhteystiedot kuten nimi, sähköpostiosoite ja työpaikka.

-Muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

Mistä tiedot saadaan

Tiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään tutustumiskäyntien ja vierailujen yhteydessä tai kohderyhmien kanssa toimivien tahojen verkkosivuilta.

Kenelle tietoja luovutetaan tai siirretään. Siirretäänkö tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Pro Lapinlahti mielenterveysseuran ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA- alueen ulkopuolelle. Tiedot ovat vain We Pop-Up-hankkeen työntekijöillä.

Miten tiedot suojataan ja miten pitkään niitä säilytetään

Postituslistan tiedot ovat We Pop-Up-hankkeen työntekijöillä sähköisessä kansiossa, joka on suojattu salasanalla. Postituslista säilytetään We Pop-Up-hankkeen toiminnan ajan 2017-2019.

Rekisteröidyn oikeudet

Henkilöllä on henkilötietolain 26§ sekä EU:n tietoturva-asetuksen mukaisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköisesti osoitteeseen kohdassa kaksi (2) nimetylle henkilölle.

Henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ja tiedon korjaaminen tulee tehdä viipymättä. Henkilöllä on myös oikeus poistua postituslistalta.