PRO LAPINLAHTI MIELENTERVEYSSEURA RY – PRO LAPPVIKEN FÖRENING FÖR MENTAL HÄLSA RF

Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry  – Pro Lappviken förening för mental hälsa rf on helsinkiläinen mielenterveys- ja kulttuuriyhdistys, joka juhli vuonna 2018 30-vuotista toimintaansa.

Pro Lapinlahti toimii yhdessä MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kanssa Lapinlahden entisen psykiatrisen sairaalan säilyttämiseksi kaikille avoimena mielen hyvinvoinnin ja kulttuurin keskuksena – Lapinlahden Lähteenä. Tämän kansalaisten kaupunkiolohuoneena toimivan keskuksen kulmakivinä ovat yhteisöllisyys, vertaisuus, osallisuus, vapaaehtoistoiminta, kulttuuri, luovuus, luonto ja kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Hankkeet ovat merkittävä osa Pro Lapinlahden toimintaa. Miitti-hanke edistää turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kotouttamista kulttuurin ja liikunnan keinoin. Oleellinen osa Pro Lapinlahden toimintaa on myös Lapinlahden kulttuurihistorian vaaliminen, jota yhdistys tekee mm. kehittämänsä Mental Museum -näyttelyn kautta. Lisäksi Lapinlahden ympäristö on ainutlaatuisen kaunis miljöö, jonka säilymistä helsinkiläisten hyvinvointia lisäävänä viheralueena Pro Lapinlahti on ajanut toimintansa alusta lähtien.

Pro Lapinlahti järjestää myös aktiivisesti avoimia, valtaosin maksuttomia tapahtumia Lapinlahden Lähteellä, kuten luentoja, liikuntatuokioita, konsertteja ja puistokirppiksiä. Voit tutustua tapahtumiimme ja Lapinlahden Lähteen toimintaan osoitteessa www.lapinlahdenlahde.fi.

Yhdistyksen synty

Pro Lapinlahti perustettiin vuonna 1988 puolustamaan Lapinlahden psykiatrista sairaalaa, jonka toiminta haluttiin siirtää toisiin tiloihin. Lapinlahtea puolustamaan syntyi kansanliike, jonka tehokas toiminta oli myötävaikuttamassa siihen, että sairaala sai jatkaa toimintaansa. Lakkautusuhka tuli jälleen ajankohtaiseksi vuosituhannen vaihteessa, jolloin kansalaisliike aktivoitui uudelleen. Sen suurimpana yksittäisenä voimannäyttönä voidaan pitää toukokuussa 2000 järjestettyä MUURI-mielenilmausta. Silloin lähes 1500 kansalaista muodosti käsi kädessä seisten suojelevan ihmismuurin Lapinlahden sairaalan ympärille.

Vaikka sairaalatoiminta vuonna 2008 siirrettiin lopullisesti pois Lapinlahden tiloista, voidaan sitkeän kansalaisliikkeen ansiona pitää sitä, että arvokas rakennus ja tontti ovat tähän asti säästyneet niin sanotulta kiinteistöjalostukselta. Pro Lapinlahti ajoi aktiivisesti Lapinlahden rakennusten suojelupäätöstä ja onnistuikin siinä vuonna 1993.

”Pro Lapinlahti -liike oli yksi aikansa merkittävistä helsinkiläisistä sosiaalisista liikkeistä. Mobilisoituessaan se sai mukaansa tuhansia eri-ikäisiä kaupunkilaisia puolustamaan lakkautusuhan alle joutunutta Lapinlahden sairaalaa. Kaikkiaan kiista sairaalan kohtalosta kesti yli 20 vuotta, minkä aikana liike koki kaksi mobilisaatiovaihetta. ” (Minna Mustonen, Sosiologian Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto 2010)

Vuoden 2013 aikana Helsingin kaupungin oli tarkoitus peruskorjata sairaalarakennus kehitysvammaisten ryhmäkoteja ja päihdenuorten asumistarpeita varten. Kaupungin huono taloustilanne kuitenkin muutti suunnitelmat, ja Lapinlahden kohtalo jäi jälleen avoimeksi. Tuolloin Pro Lapinlahdessa syntyi ajatus uudenlaisesta Lapinlahden Lähteen toiminnasta. Mukaan ideoimaan ja uutta toimintaa ponnistamaan tuli osittain samoja tahoja, jotka jo vuonna 2006 olivat ehdottamassa alueelle mielenterveyden taloa, mm. Alvi ry ja MIELI Suomen Mielenterveys ry. Lisäksi mukaan tuli Metropolian ammattikorkeakoulu, jonka kanssa Lapinlahden Lähteelle luotiin alusta asti vilkas oppilaitosyhteistyö.

Tulevaisuudessa Pro Lapinlahti – Lappviken ry profiloituu kaikkien Lapinlahden asukkaiden ja muiden kaupunkilaisten yhteiseksi kulttuuriyhdistykseksi. Se järjestää erilaisia tapahtumia alueen rakennuksissa ja puistossa sekä toimii aktiivisesti Terveyttä kulttuurista –ajattelun edistämiseksi Lapinlahdessa ja muuallakin Suomessa.