We Pop-Up -osallisuutta kulttuuri- ja luontotapahtumista kaikille

Venetsia kuva

We Pop-Up-hanke on jatkoa Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry:n pitkälle vapaaehtoistyön ja tapahtumien perinteelle Lapinlahdessa. Hanke tarjoaa mahdollisuuden tulla mukaan vapaaehtoistyöhön osallistumalla kulttuuri- ja luontoaiheisten pop up tapahtumien järjestämiseen. Ympäristönä Lapinlahden entinen sairaala puistoineen tarjoaa upeat puitteet erilaisten tapahtumien järjestämiselle.

We Pop-Up-hanke toteutetaan vuosina 2017–2019 ja siinä tuotetaan uusi tapahtumakohtaisen vapaaehtoistoiminnan malli kulttuuri- ja luontotapahtumien järjestämiseen. Hanke toteutetaan osana Lapinlahden Lähteen toimintaa ja tapahtumien järjestämisessä tehdään yhteistyötä eri järjestöjen ja oppilaitosten kanssa.

Luonto ja kulttuuri ovat merkittäviä hyvinvoinnin lähteitä, mutta eivät ole tasavertaisesti kaikkien kaupunkilaisten saavutettavissa. We Pop-Up tarjoaa mahdollisuuden päästä nauttimaan kulttuuri- ja luontotapahtumista ja osallistumaan itse niiden suunnitteluun ja järjestämiseen. Näin osallistujat voivat tuoda esiin omaa osaamistaan ja kokemusasiantuntijuuttaan, saada onnistumisen kokemuksia ja kohdata uusia ihmisiä. Hankkeen kohderyhmiä ovat työmarkkinoiden ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, maahanmuuttajat, yksinäisyyttä kokevat liikuntarajoitteiset ja eläkeläiset.

Tarjoamme mahdollisuuksia tuoda esiin omaa osaamistaan tai kehittää itseään. Tapahtumien kautta saa monipuolisia kokemuksia ja paikan kohdata ihmisiä mukavassa ilmapiirissä.  Kokoamme uusia tapahtumatiimejä ympäri vuoden, tarjoamme tukea tapahtumiin sekä tapahtumatiloja. Toteutettavat tapahtumat ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.

Jos haluat mukaan toimintaan, otathan meihin yhteyttä! Voit tulla mukaan Lapinlahden Lähteellä viikottain kokoontuviin We Pop Up:n avoimiin ryhmiin tai liittyä tapahtumatyöryhmiimme. Seuraa tiedotusta facebookissa Pro Lapinlahden sivulla.

Hanketyöntekijät

Laura Kontiala: laura.kontiala(a)lapinlahdenlahde.fi, 040-550 9069

Katri Ristiniemi: katri.ristiniemi(a)lapinlahdenlahde.fi, 040-550 7086

Tuomas Karisto: tuomas.karisto(a)lapinlahdenlahde.fi, 040-550 7789

STM_Tuettu_Veikkauksen_tuotoilla_TUNNUS_Musta_RGB